Digital rådgivningsförsäkring

Sveriges Veterinärförbund har tillsammans med Söderberg & Partners och försäkringsgivaren Svedea tagit fram en skräddarsydd försäkringslösning som är exklusiv för Sveriges Veterinärförbunds medlemmar. Försäkringslösningen är anpassad till en veterinärs digitala verksamhetsområde.

Vad omfattar ansvarsförsäkring?
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ekonomisk skada som försäkrad veterinär kan åläggas för sin digitala verksamhet. För person- och sakskada är försäkringsbeloppet 10 MSEK per skada, maximalt 20 MSEK per år och dock begränsad till 2,5 MSEK vid skada på djur, självrisk 4 000 SEK. För ekonomisk skadeståndsskyldighet p.g.a. exempelvis felaktig diagnos eller intygsskrivning är försäkringsbeloppet 500 000 SEK per år och självrisk 20 000 SEK.

Vad omfattar rättsskyddsförsäkringen?
Tvistemål och skattemål ersätts av försäkringen upp till 200 KSEK per skada och upp till 1 MSEK per år med en självrisk på 20% av skadekostnaden dock lägst 5 000 SEK.

Vad omfattar egendomsförsäkring?
Försäkringen omfattar egendom som företaget äger till exempel kontorsutrustning. Försäkringen gäller även för egendom som försäkringstagaren är ersättningsskyldig för, eller som denne i skriftligt avtal med ägaren åtagit sig att försäkra, exempelvis hyrd, lånad eller leasad egendom – försäkringsbelopp 50 000 SEK och självrisk 4 000 SEK.

Varför gör vi detta?
Sveriges veterinärförbund strävar hela tiden efter att hitta bättre och mer kostnadseffektiva lösningar för dig som medlem. Samarbetet med Söderberg & Partners innebär att vi säkerställer veterinärförbundets erbjudna försäkringslösningars höga standard och får möjlighet att utnyttja kvalificerade rådgivare i försäkringsärenden.

Läs mer om kostnader, ansökan etc HÄR.

Uppdaterades senast 03 maj 2022