Kurs i företagande 24-25/4 2020

Nu är det dags igen för en givande kurs för dig som egenföretagare! Företagarrådet bjuder in till Kurs i Företagande 24-25/4 på Elite Palace Hotell centralt i Stockholm.

Vi börjar med lunch på fredagen 12.00 och avslutar på lördagen 16.00

Anna Norlin från Veterinärmedicinska rådets normgrupp berättar om de riktlinjer för behandlingar som finns framtagna inom förbundet samt möjlighet till diskussion kring vad de kan få för konsekvenser för mindre egenföretagare. 

Företagarnas jurist kommer och pratar om hur vi som veterinärer kan bemöta försäkringsbolagens invändningar mot prissättningar och hur vi kan arbeta med denna frågan på förbundsnivå. 

Här kan även lägga in prissättningsdiskussioner innan middagen.

Vi är MYCKET glada att under lördagen presentera en heldag med utbildning om kroppsspråk och bemötande inom vården med Improvisationsstudion som föreläst om detta på många större och mindre sjukhus och vårdcentraler. Att lära sig avläsa och använda den icke-verbala kommunikationen.

Utförligare program, föreläsare och sponsorer meddelas i kommande mail

Kostnad för kursen inklusive måltider (utom frukost) 1500 kronor + moms för medlemmar i Företagarrådet. (Övriga deltagare är välkomna i mån av plats mot en kurskostnad om 3000 kronor + moms. Logi står deltagaren själv för, hotellrum finns förbokade på Elite Palace Hotell. Enkelrum 1095 kr/natt (inkl moms). 

Anmälan sker till Företagarrådets ledare Johanna Habbe, vetjohanna@gmail.com alt 0707-969474 senast 13 mars. Meddela om du kommer redan till lunch på fredagen, om du deltar på middagen, eventuella allergier, om du önskar hotellrum. Ange namn hemort, faktureringsadress och mobilnummer. Deltagarlista med hemort och mobilnummer kommer att skickas ut till deltagarna för att underlätta ev samåkning.

PS: Höstens kurs kommer att ha ämnet "Marknadsföring och kommunikation i praktiken" och är förlagd till Arken i Göteborg. Närmare datum och mer information återkommer vi om.

Uppdaterades senast 10 mars 2020