13
nov

Saco hälso- och sjukvård

Saco hälso- och sjukvård

Saco Hälso- och sjukvård består av tio förbund inom Saco som representerar
cirka 200 000 akademiker där många är verksamma inom hälso- och sjukvården
för såväl människor som djur. Den gedigna akademiska utbildningen i
kombination med det högsta professionella ansvaret på arbetsplatsen gör att de
har en central roll för svensk välfärd.

Uppdaterades senast 12 juni 2019