25
okt

Första delexamen i steg 2 - bilddiagnostik

Första delexamen i steg 2 - bilddiagnostik planeras till den 25 oktober 2023 på VHC, Ultuna.
Anmälan till examination ska göras senast 25 juni 2023 till: specialistutbildning@svf.se

Uppdaterades senast 22 maj 2023