Redaktionsutskottet

Redaktionsutskottet har i uppdrag att fungera som stöd för och bidra med relevant information, kontakter och idéer till Svensk Veterinärtidnings redaktion för att tillhandhålla en bred och aktuell tidskrift som kan tillgodose alla medlemmars behov oavsett verksamhetsområde.
Ledamöterna verkar inom de olika områdena veterinärfolkhälsa, produktionsdjursmedicin, forskning och utbildning samt häst- och smådjursmedicin.

Utskottet består av fem förtroendevalda ledamöter, utsedda efter förslag från SVF:s valberedning, av förbundsstyrelsen.

Ledamöter under perioden 2018-2020:
Ebba Schwan
Ylva Sjunnesson
Karin Granath
Emma Lindblad-Åström
Peter Franzén

 

Uppdaterades senast 08 juni 2020