Ekesbofonden

Fonden har till ändamål att främja veterinärmedicinsk vetenskaplig forskning som belyser etik och djurskydd för friska och sjuka djur i lantbrukets djurhållning, men också innefattande relationen mellan människa och djur i lantbrukets djurhållning.

Fondens styrelse, som är ytterst ansvarig för fonden består av tre personer samt ersättare och fastställs av SVF:s förbundsstyrelse vart tredje år. Ordförande för Ekesbofonden och dess ersättare utses inom Djurskyddsutskottet, en ledamot och ersättare utses av VH-fakulteten och en ledamot och ersättare utses av släkten Ekesbo.

Arbetet inom fondstyrelsen är ett ideellt uppdrag.

Representanter för familjen Ekesbo i Fondstyrelsen blir:
Ordinarie Leg. Vet. Håkan Ekesbo
Ersättare: Jur. Kand. Jakob Ekesbo
Ordförande: Johan Lindsjö (sammankallande i DU)
Suppleant till ordförande: Ida Brandt

Från fakultetsledningen:
Ordförande: Rauni Niskanen
Ersättare:MargaretaEmanuelson

Stadgar för Ekesbofonden

Uppdaterades senast 27 juni 2019