Djurskyddsutskottet

Djurskyddsutskottets främsta uppdrag är att synliggöra och bevaka djurskydds- och djurvälfärdsfrågor samt främja den djuretiska diskussionen inom förbundet. Utskottet, som består av fyra förtroendevalda ledamöter, besitter en så bred samlad kompetens som möjligt inom djurskydds- och djurvälfärdsområdet med kunskap och erfarenhet inom sport- och sällskapsdjur, produktionsdjur och slakt, försöksdjur, vilda djur, djursjukvård, tillsyn, samt vetenskap och forskning. Djurskyddsutskottet ska vid behov rådfråga sakkunniga utanför den förtroendevalda gruppen.

Ledamöterna utses, efter förslag från SVF:s valberedning, av förbundsstyrelsen för en mandatperiod på 2 år.

Ledamöter under perioden 2019-2021:
Elina Åsbjer
Johan Lindsjö, sammankallande
Lotta Berg
Ida Brandt

Instruktion för Sveriges Veterinärförbunds djurskyddsutskott

Uppdaterades senast 08 juni 2020