Remissvar 2021

2021-10-08
Remissvar: Förslag till nya föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2019:32) om läkemedel och läkemedelsanvändning (saknr D9)

2021-10-05
Remissvar: Förslag till nya föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2019:25) om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård (saknr D8)

2021-09-03
Remissvar L35-L101-L111-L116_SVF

2021-05-21
Yttrande från Sveriges Veterinärförbund ang. Förslag till nya föreskrifter om specialistkompetens för veterinärer

2021-03-22
Yttrande från Sveriges Veterinärförbund ang. Läkemedelsverkets rapport Uppdrag om tillgång till uppgifter om expediering av läkemedel för djur

2021-03-12
Yttrande från Sveriges Veterinärförbund ang. Krav på att hålla djur lösgående

2021-02-26
Sveriges Veterinärförbunds yttrande över remiss från Näringsdepartementet om En samlad djurhälsoreglering SOU 2020:62.

2021-02-19
Yttrande över remiss från Näringsdepartementet angående rapport från naturvårdsverket och jordbruksverket om behovet av grytanlagsprov med levande grävling (N2020/01687)

2021-02-12
Yttrande från Sveriges Veterinärförbund ang. Nya föreskrifter om avel.

2021-01-15
Yttrande över samråd från Naturvårdsverket om Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på gråsäl samt Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt på knubbsäl och vikare

Uppdaterades senast 19 oktober 2021