Nominera kandidater till fullmäktige

NOMINERA KANDIDATER till SVFs fullmäktige 2020–2023
Sveriges Veterinärförbunds medlemmar direkt väljer ledamöter till förbundets fullmäktige. Valet avser tolv ledamöter samt minst tolv ersättare och sker senare under hösten 2019. Namnen på kandidaterna som nomineras ska vara för­bundskansliet tillhanda senast den 30 september 2019.

Nominering – hur gör man?

Alla förbundsmedlemmar som är röstberättigade (se stadgarna) kan nominera kandidater till fullmäktige och är också valbara. Mandatperioden är fyra år (2020–2023) med tillträde den 1 januari 2020.

Nominering ska vara skriftlig (kan ske via e-post till kansli@svf.se) och innehålla följande uppgifter för att vara giltig:
– Namn på den nominerade kandidaten, personnummer och kontakt- och adressuppgifter.
– Skriftlig bekräftelse (gärna till e-post kansli@svf.se) av den som nominerats att hon/han accepterar att kandidera till fullmäktige för den gällande mandatperioden (2020–2023)
– Kontaktadresser till den person som står bakom nomineringen.

Nuvarande fullmäktigeledamöter kan nomineras för omval om de accepterar det. En lista på nuvarande fullmäktiges ledamöter finns på den lösenordsskyddade delen på förbundets hemsida www.svf.se, under fliken Förbundet och Fullmäktige. Medlemmar kan även få den informationen från förbundskansliet, kansli@svf.se eller 08-545 558 20.

Ytterligare frågor kring nomineringsprocessen besvaras av SVFs kansli via kansli@svf.se.

 

Uppdaterades senast 11 juni 2020