Hjälplinjer & stöd

Här finner du kontaktuppgifter till olika hjälplinjer, organisationer och föreningar för dig som behöver hjälp och stöd. Tänk på att du även kan söka hjälp och stöd om du oroar dig för att en medmänniska, kollega eller vän mår dåligt.

Om du är osäker på vart du ska vända dig kan du alltid ringa till 1177 för hjälp att bli slussad vidare till rätt instans. Om du mår så dåligt att det känns outhärdligt ska du ringa 112 eller kontakta en psykiatrisk akutmottagning.

Om situationen är akut - ring 112

Jourhavande medmänniska: Telefon: 08-702 16 80, alla dagar kl 21-06
Jourhavande präst
Telefonstöd
, via 112: Alla dagar, klockan 21-06
Chattstöd: Måndag-torsdag, klockan 20-24
Mind självmordslinjen: Alla dagar 06-24, tel 90101 och chatt
Äldretelefonen: Vardagar klockan 10-15, tel 020-22 22 33
Mind forum
Mind mejl
Spes - Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd: Telefonjour alla dagar 19-22, tel 020-181800
Anhöriglinjen: 0200-239 500
Alkohollinjen: Telefon: 020-844448
Droghjälpen: Telefon: 020 – 91 91 91
För fler hjälplinjer - se lista hos 1177; "Råd och stöd på chatt och telefon".Uppdaterades senast 14 februari 2020