Fackliga rådet

Enligt stadgar 2018-05-08 är fackliga rådets roll för anställda veterinärer att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen. Rollen är dock inte helt förenlig med förbundets nuvarande verksamhet och är därför under översyn. Fackliga rådets verksamhet (som grupp med förtroendevalda) har pausats av förbundsstyrelsen och kommer att diskuteras under den pågående framtidsutredningen. Kajsa Gustavsson kliver av sitt uppdrag som styrelseledamot och ledare för fackliga rådet vid årsskiftet och Markus Abrahmsén kliver på. Förbundsstyrelsen tar fortsatt ansvar för att bedriva facklig verksamhet även under framtidsutredningen.

Sveriges Veterinärförbund informerar fortlöpande genom våra kanaler när vi kommit vidare i framtidsprocessen.

Facklig/arbetsrättslig rådgivning samt förhandlingsverksamhet hanteras som tidigare av ombudsmän och kontaktuppgifter hittas under fliken ”kontakta facklig service” på medlemssidorna.

Svenska Distriktsveterinärföreningen, DVF

DVF är under omformning till Lokal-lokal Saco-S förening.

Kontaktpersoner för DVF:
Elin Norberg, Leg Veterinär, Ordförande Distriktsveterinärföreningen: elin.norberg@distriktsveterinarerna.se
Lars Kristensen, Leg Veterinär, Sekreterare Distriktsveterinärföreningen: Lars.Kristensen@distriktsveterinarerna.se

Uppdaterades senast 19 maj 2021