Fackliga rådet

Fackliga rådet är den del av Sveriges Veterinärförbund (SVF) som bedriver facklig verksamhet och förhandlingsverksamhet rörande löne- och anställningsfrågor. Från 2 maj 2018 sköter Naturvetarnas medlemsservice den fackliga servicen åt SVF. 

Vi är är indelade i grupper/förhandlingsdelegationer beroende på anställningsform:

 • BTV = Ban- och tävlingsveterinärer
 • DDA = Djursjukhus- och klinkanställda samt anställda på djurparker
 • DV = Distriktsveterinärer (se Svenska Distriktsveterinärsföreningen, DVF nedan)
 • EA = Enskilt anställda veterinärer t ex försäkringsbolag, foder- och läkemedelsföretag, husdjursföreningar
 • OV = Offentligt anställda veterinärer inom stat och kommun t ex länsveterinärer, anställda på Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, SLU
 • OV-fält = Officiella veterinärer inom Livsmedelsverkets fältorganisation

Svenska Distriktsveterinärföreningen, DVF

DVF är en intresseförening för distriktsveterinärer. Föreningen har till uppgift att främja distriktsveterinärväsendet till gagn för samhället, kåren och den enskilda veterinären. De medel den valt för denna uppgift är att:

 • genom allmänna möten stärka sambandet mellan medlemmarna och behandla frågor rörande kåren och veterinärgemenskapen
 • främja åtgärder som är ägnade att befordra en god solidaritet, enig samverkan och ett gott kamratskap inom kåren
 • utdela föreningens guldmedalj till medlem för särskilda insatser för föreningen
 • utdela stipendier i enlighet med särskilda stadgar
 • arbeta för en sund utveckling av distriktsveterinärorganisationen
 • främja medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen och arbetsförhållanden

Villkor för medlemskap:

 • Medlemskap i Sveriges Veterinärförbund.
 • Upprätthållande av tjänst eller pensionerad från tjänst som distriktsveterinär
 • Legitimerad veterinär, vilken har för avsikt att bli distriktsveterinär

Medlemsavgift 2019
Yrkesverksam: 300 kr
Pensionär: 150 kr

Vill du bli medlem i föreningen så skicka ett meddelande till kansli@svf.se eller ring kansliet på tel 08-545 558 20. Medlemsavgiften kommer att tas ut tillsammans med dina övriga avgifter till förbundet

Kontaktpersoner för DVF:
Elin Norberg, Leg Veterinär, Ordförande Distriktsveterinärföreningen: elin.norberg@dv.sjv.se
Lars Kristensen, Leg Veterinär: Lars.Kristensen@distriktsveterinarerna.se 

Uppdaterades senast 12 november 2019