Fackliga rådet

Fackliga rådet är den del av Sveriges Veterinärförbund (SVF) som bedriver facklig verksamhet och förhandlingsverksamhet rörande löne- och anställningsfrågor. Från 2 maj 2018 sköter Naturvetarnas medlemsservice den fackliga servicen åt SVF. 

Vi är indelade i grupper/förhandlingsdelegationer beroende på anställningsform:

 • BTV = Ban- och tävlingsveterinärer
 • DDA = Djursjukhus- och klinkanställda samt anställda på djurparker
 • DV = Distriktsveterinärer (se även Svenska Distriktsveterinärsföreningen, DVF)
 • EA = Enskilt anställda veterinärer t ex försäkringsbolag, foder- och läkemedelsföretag, husdjursföreningar
 • OV = Offentligt anställda veterinärer inom stat och kommun t ex länsveterinärer, anställda på Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, SLU
 • OV-fält = Officiella veterinärer inom Livsmedelsverkets fältorganisation

Medlemsavgift 2019
Yrkesverksam: 300 kr
Pensionär: 150 kr

Vill du bli medlem i föreningen så skicka ett meddelande till kansli@svf.se eller ring kansliet tel
08-545 558 20. Medlemsavgiften kommer att tas ut tillsammans med dina övriga avgifter till förbundet

Föreningens syfte:

 • Att främja distriktsveterinärväsendet till gagn för samhället, kåren och den enskilde veterinären
 • Att befodra en god solidaritet, enig samverkan och ett gott kamratskap inom kåren

Villkor för medlemskap:

 • Medlemskap i Sveriges Veterinärförbund.
 • Upprätthållande av tjänst eller pensionerad från tjänst som distriktsveterinär
 • Legitimerad veterinär, vilken har för avsikt att bli distriktsveterinär

 

Uppdaterades senast 28 juni 2019