Fackliga rådet

Under 2022 kommer fackliga rådet vara en plattform för förtroendevalda på arbetsplatserna. Utifrån vad som kommer upp på de träffarna, kommer fackliga rådet lyssna in behov och forma sin verksamhet för att uppfylla våra behov. Det är väldigt viktigt för oss att Sveriges Veterinärförbund har stark lokal förankring, och nu kommer den rollen att lyftas!

Är du intresserad av att ta ett fackligt uppdrag, hör av dig till radgivning@svf.se eller telefon 08-545 558 20.

Facklig/arbetsrättslig rådgivning samt förhandlingsverksamhet hanteras av ombudsmän och kontaktuppgifter hittas under fliken ”kontakta facklig service” på medlemssidorna.

Svenska Distriktsveterinärföreningen, DVF

DVF är under omformning till Lokal-lokal Saco-S förening.

Kontaktpersoner för DVF:
Elin Norberg, Leg Veterinär, Ordförande Distriktsveterinärföreningen: elin.norberg@distriktsveterinarerna.se
Lars Kristensen, Leg Veterinär, Sekreterare Distriktsveterinärföreningen: Lars.Kristensen@distriktsveterinarerna.se

Uppdaterades senast 03 januari 2022