Fackliga rådet

Enligt stadgar 2018-05-08 är Fackliga rådets roll för anställda veterinärer att tillvarata medlemmarnas fackliga intressen. Rollen är dock inte helt förenlig med förbundets nuvarande verksamhet och är därför under översyn.

Facklig/arbetsrättslig rådgivning ges som vanligt av ombudsmän och kontaktuppgifter hittas under fliken ”kontakta facklig service” på medlemssidorna.

Svenska Distriktsveterinärföreningen, DVF

DVF är under omformning till Saco-S förening.

Kontaktpersoner för DVF:
Elin Norberg, Leg Veterinär, Ordförande Distriktsveterinärföreningen: elin.norberg@dv.sjv.se
Lars Kristensen, Leg Veterinär: Lars.Kristensen@distriktsveterinarerna.se 

Uppdaterades senast 12 oktober 2020