Fackliga rådet

Fackliga rådet är den del av Sveriges Veterinärförbund (SVF) som arbetar med fackliga frågor. Från 2 maj 2018 sköter Naturvetarnas medlemsservice den fackliga servicen åt SVF. 

Svenska Distriktsveterinärföreningen, DVF

DVF är under omformning till Saco-S förening.

Kontaktpersoner för DVF:
Elin Norberg, Leg Veterinär, Ordförande Distriktsveterinärföreningen: elin.norberg@dv.sjv.se
Lars Kristensen, Leg Veterinär: Lars.Kristensen@distriktsveterinarerna.se 

Uppdaterades senast 09 juni 2020