Vetenskapliga artiklar

Vetenskapliga granskade artiklar från angivet år av Svensk Veterinärtidning presenteras här i pdf-format:

 

2018

Gomspalt hos hund och katt

Intrakraniella meningiom hos hund och katt 

 

2017

Utvärdering av topikal behandling vid benigna talgkörtelnoduler hos hund

Svensk äggnäring efter omställningen, del 2 – Sjukdomsförebyggande åtgärder, kontroll och slakt

Undersökning av hälta med objektiv rörelseanalys 

Hoof wall separation disease (HWSD) - Ärftlig sjukdom hos connemaraponny 

Prevalensen av rörelseasymmetrier hos ridhästar i träning 

Mjölkningsrutiner i svenska mjölkkobesättningar med mjölkgrop

Oslerus osleri-infektion hos hund 

Immunmedierad hemolytisk anemi hos hund 

Bedömning av smärta hos häst på djursjukhus

ESBL hos hund och katt 

 

2016

Subaortastenos hos hund 

SCCED, spontaneous chronic corneal epithelial defect, hos hund 

Fenobarbitals inverkan på den hematologiska blodbilden hos tio katter 

Biofilm hos salmonellaisolat från svenska djurbesättningar

Svensk äggnäring efter omställningen, del 1 – Inhysning och aktuella trender 

Litteraturstudie – Ekvin grässjuka

Biverkningar hos hund rapporterade för vacciner, antiparasitära medel och antibiotika

Biverkningar hos hund rapporterade för läkemedel som verkar på olika organsystem

Läkemedelsbiverkningar rapporterade hos nöt, får och gris 2015 

Läkemedelsbiverkningar rapporterade hos häst 2015 

Fatal administrering av mineralbolus till får 

Förgiftning hos hund av musgift innehållande alfakloralos 

Vogt-Koyanagi-Harada-liknande syndrom hos hund 

Laceration av sträcksenor på bakben hos häst 

ESBL-bildande bakterier hos hund 

Kolangit hos katt 

Kutan lupus erythematosus hos häst

 

2015

Vad är en obefogad djurskyddsanmälan? 

Kobalaminbrist hos hund   

Malabsorptionssyndromet (MAS) hos slaktkyckling 

Resistensläget hos Actinobacillus pleuropneumoniae och Pasteurella multocida vid luftvägssjukdomar hos gris 

Sommarbete för mjölkkor – hälsotillstånd, fertilitet, mjölkavkastning, ekonomi 

 

2014

Renal dysplasi och andra progressiva nefropatier hos hund 

Borrelia och Anaplasma ger sällan neurologiska symtom hos hund