Beställning av supplement till Svensk Veterinärtidning

Beställes genom Sveriges Veterinärförbund, Box 12709, 112 94 Stockholm.

Tel: 08 – 545 558 20, fax: 08-545 558 39, e-post: office@svf.se

 

Suppl nr

Ämne

Pris/st

Porto och moms tillkommer 

Laboratoriediagnostik för kliniskt bruk.
Sommarmötet 1982. (1982)

8:-

3

Nordiskt Forssellsymposium 1982

90:-

6

Veterinärmedicinsk forskning under 50 år. (1985)

22:-

9

Equine Sports Medicine
I. Uppfödning - träning - hållbarhet. (1985)

slutsålt

10

Tema Veterinärmedicin.
(Vår Föda nr 3-4/86) (1986)

15:-

11

Ärftligt betingade sjukdomar hos hund. (1986)

slutsålt

12

Läkemedel utan av Socialstyrelsen godkända indikationer för hund och katt. En litteraturgenomgång. (1986)

8:-

14

Equine Sports Medicine
II. Diagnostik och behandling av extremitetsskador på sporthästar. Träningsfysiologi del 2. (1987)

90:-

16

Livsmedelsteknologi. (1988)

25:-

17

Bovin mastit.
Dynamik - Diagnostik - Terapi. (1988)

slutsålt

19

Förgiftningar hos djur. (1989)

50:-

20

Equine Sports Medicine
III. Veterinär beredskap vid hästtävlingar. (1989)

140:-

22

Förteckning över veterinärmedicinska avhandlingar juli 1985 - december 1990. (1991)

10:-

24

Hästens tänder. (1991)

80:-

25

Läkemedel utan av Läkemedelsverket godkända indikationer för hund och katt. En uppdatering. (1995)

40:-

26

Förteckning över veterinärmedicinska avhandlingar 1991-1995. (1996)

10:-

27

Newcastle-utbrottet i Skåne 1995. (1997)

50:-

28

Fölsjukdomar. (1998)

100:-

29

Ekologisk djurproduktion enligt KRAV. (1999)

100:-

30 

Ehrlichia. (1999)

100:-

31

Försöksdjursanestesi (2009)

150:-

32

Hundar i vård och omsorg (2015) 100:-

 

 

https://mail.svf.se/owa