2018-03-13

Enat förbund viktig för hela kåren

Sveriges Veterinärförbund har varit och är en samlande kraft för Sveriges veterinärer. Oberoende av yrkesroll ska man som veterinär kunna känna en tillhörighet med förbundet.

När jag började arbeta som veterinär drevs djursjukhusen av ideella föreningar och stiftelser vilkas styrelser var av uppfattningen att verksamheten inte skulle gå med vinst. Även den statliga distriktsveterinärverksamheten hade samma mål.

De företag som idag driver djursjukvård är företag där vinst är viktig för att möjliggöra utveckling och konkurrenskraft. Denna omvandling har skapat nya förhållanden på den veterinära arbetsmarknaden och därmed för veterinärförbundet. Det är viktigt att dessa krafter balanseras av ett starkt förbund som känner hela den veterinära verksamheten och som rätt kan värdera veterinärens värde på arbetsmarknaden. Konkurrensen har skapat drivkrafter för ökad specialisering i djursjukvården och ökad produktivitet i verksamheten. Där fyller veterinärförbundet en viktig uppgift med att utveckla specialistutbildningar och via kursverksamhet och Veterinärkongressen kompetenshöja medlemmarna.

Eftersom vi är en liten yrkeskår måste alla vara med oberoende av yrkesroll för att vi ska få ett starkt förbund. Sveriges Veterinärförbund är i grunden ett fackförbund anslutet till SACO. Men det är viktigt att förbundet hittar en struktur och en organisation där alla kan känna sig delaktiga.

På en arbetsmarknad där lönsamhet och produktion är i fokus kan tonen mellan arbetstagare och arbetsgivare bli hård vid förhandlingar och konkurrensen mellan kolleger gör att argumentationen kan gå över det anständigas gräns. Lagar och slutna avtal ska följas och rätt ska vara rätt, men det är viktigt att vi visar varandra respekt och ödmjukhet inför kolleger. Nästa gång vi möts kan det vara ombytta roller.

Jag vill avsluta med att det är viktigt att alla medlemmar stöder och arbetar för ett enat veterinärförbund, som kan ta till vara veterinärkårens intressen.

Björn Gammelgård
1:e vice ordförande,SVF