Konkurrera med kompetens

Nyligen uppmärksammades veterinära så kallade "lågpriskliniker" i tv-programmet Debatt på Sveriges television. I programmet hänvisades till att landets första lågprisklinik öppnats i Malmö, där affärsupplägget är att hålla 25 procent lägre enhetspriser än andra mottagningar och kompensera med ett stort flöde av djurägare/kunder. Undertecknad var i egenskap av SVF-ordförande tillsammans med branschorganisationen Svensk djursjukvårds ordförande Lennart Granström inbjudna till programmet, där även grundaren till Malmökliniken fanns med.

En berättigad fråga var om det överhuvudtaget är möjligt att bedriva en högkvalitativ djursjukvård till ett "lägsta pris". Djursjukvård är kostnadskrävande och är som bekant inte skattefinansierad, med undantag för delar av distriktsveterinärorganisationen. Det finns en uttalad risk att prisdumpning som konkurrensmedel i förlängningen kan urholka kvalitén på djursjukvården. Vidare påpekades i tv-debatten att redan nu gäller fri prissättning, vilket gör att priserna varierar hos olika kliniker och djursjukhus.

Det ställs allt högre krav på djursjukvården idag – djurägaren är mer påläst och kräver svar. Detta måste från veterinärt håll mötas med en hög kompetensutveckling, kontinuerlig fortbildning och specialistutbildning för att garantera en så hög och bra kvalitet på vården som möjligt. Från djurägarhåll i publiken framfördes också beröm över att svensk djursjukvård håller en så hög nivå.

En synpunkt om "dyra" röntgenavläsningar bemöttes pedagogiskt från Lennart Granströms sida, där han förklarade vilken kompetens och erfarenhet inom bilddiagnostikområdet som
krävs för att tyda en röntgenbild.

I sammanhanget påpekades också det ansvar som en ägare av djur faktiskt har att tillgodose djurets basala behov av vård ur ett djurskyddsperspektiv. Det är förenligt med kostnader att hålla ett djur, inte minst om djuret insjuknar och kräver sjukhusvård. Detta måste djurägaren räkna med redan när han/hon skaffar sitt djur, veterinären kan inte förväntas stå för utgifterna i samband med vården. I Sverige finns ett bra djurförsäkringssystem som gör det möjligt att hantera detta till rimliga kostnader för djurägaren.    

Den eventuella förhoppningen från tv-redaktionens sida om en hetsig debatt om lågpriskliniker kontra "dyra" veterinärkliniker, där den enskilde djurägaren skulle komma i kläm, kom av sig. Veterinärer som konkurrerar med kompetens, kontinuerlig fortbildning och hög kvalité inom djursjukvården inger förtroende hos djurägaren.

Evamari Lewin
Ordförande Sveriges veterinärförbund