2018-01-23

Nu börjar det lossna

När detta skrivs har den nya förbundsstyrelsen just haft sitt andra fysiska möte alldeles före jul 2017. Det har varit två intensiva månader med många telefonsamtal, Skype-möten, faktainsamling, övervägande av juridiska och ekonomiska spörsmål m m. Intensivt som sagt men också roligt - faktiskt.

Den nya styrelsen arbetar bra tillsammans och Katja Puustinen, vår nya ordförande, jobbar alldeles för mycket för sina 50 procent och är angelägen om att alla är med på fattade beslut. Och nu börjar det faktiskt lossna.

Veckorna före jul fick vi till en jättebra överenskommelse för vår förhandlingsavdelning med våra två ombudsmän Isac och Linda, där Saco-förbundet Sveriges Ingenjörer ställer upp fantastisk fint för oss. För en rimlig kostnad köper vi in oss i deras förhandlingsorganisation och får all upptänklig hjälp av ombudsmän och erfarna jurister. Vi har också lyckats få till en förlikning med den före detta anställde som hade stämt den gamla styrelsen. Jätteskönt att slippa lägga tid, pengar och tankemöda på en rättsprocess. I det arbetet har vi fått mycket bra och prisvärd hjälp av en erfaren pensionerad förbundsjurist – också från Sveriges Ingenjörer.

Överhuvudtaget har Saco och de andra förbunden, mycket tack vare Katjas goda fackliga kontakter, tagit emot oss med öppna armar och vill verkligen ha med oss i Saco-familjen igen. Det känns jättebra. Inom parentes kan nämnas att de inte har några som helst problem med att vi också tar hand om våra företagande kolleger, varav två faktiskt ingår i förbundsstyrelsen.

Vidare jobbar vi med en lösning för tidningen nu när vår mångåriga medarbetare Johan Beck-Friis slutar och går över till annat jobb. Eftersom vår digitala plattform börjar bli lite ålderstigen hoppas vi kunna fånga tillfället i flykten och förnya både den tryckta och den digitala tidningen och samtidigt ta ett helhetsgrepp på hemsidan och all annan digital kommunikation. När du läser detta vet vi hur det har gått.

Andra frågor som pressar på är ekonomin, där vi jobbar med hur vi kan få bättre avkastning på vårt stenhus på nedre Kungsholmen och ett nytt ärendehanteringssystem med medlemsregister. Även här har vi nytta av de andra Saco-förbunden, som sliter med samma fråga och där vi nu är med i en gemensam arbetsgrupp.

Utöver det så jobbar vi på med allt det andra vanliga som måste fungera, t ex alla verksamheter som utförs av ideellt arbetande veterinärer i SVS med sina sektioner och där jag är ordförande för kollegiet. I början av november 2017 genomförde vi återigen en jättebra kongress, som fick mycket beröm av deltagarna. Även årets kongressmiddag med härlig underhållning var mycket uppskattad. Om du missade den – välkommen tillbaka nästa år. Fantastiskt bra jobbat av alla, inte minst våra stöttepelare på kansliet.

En annan stor uppgift under våren blir att ro de nya stadgarna i hamn. Läs mer om förslaget till nya stadgar i veterinärtidningen nr 5 och nr 12 2017.

Torkel Ekman
ordförande SVS, 2:e vice ordförande SVF