2017-10-03

Tillsammans är vi starka

Veterinärförbundet är unikt. Förbundet enar en liten kår genom att skapa en gemensam plattform och genom att verka för gemensamma intressen, inte minst genom att stötta i svåra situationer, veterinär till veterinär eller via kompetens från andra yrkesexperter. Förbundet sätter också veterinärens vardag i ett större sammanhang och visar på den mycket differentierade yrkesroll vi har.

Förbundets fackliga arbete är viktigt för att uppmärksamma dagens utmaningar med det gränslösa samhället och de psykosociala arbetsmiljöproblem som följer i dess fotspår. Veterinärbranschen har förändrats mycket med mer avancerad vård, ändrade krav från djurägare och en förändrad arbetsmarknad. Vi bevakar utvecklingen och stöttar medlemmar som behöver hjälp. Vi vill ligga i framkant i de här frågorna och titta på hur alternativa anställningsformer (F-skattsedel och egenanställningar istället för traditionell anställning) kan påverka vår arbetsmarknad och vardagen för våra medlemmar. Vi är inte någon tung spelare i dessa frågor, men med hjälp av vårt medlemskap i Saco och genom samarbete med andra akademikerförbund gör vi vår röst hörd med en annan tyngd än om vi agerar ensamma. Vi arbetar dessutom med att resursfördela för att kunna genomföra ett mer omfattande internt arbete på detta område. Håll utkik under 2018.

Varje år ordnas den alltid lika uppskattade veterinärkongressen. Det är en folkfest som vi är många som ser fram mot. Vi kan glädjas åt att vi har en samling förtroendevalda som verkligen lägger ner sin själ och offrar sin fritid för att få detta att hända. De gör en enorm insats i allt från den vetenskapliga förankringen till att genomföra arrangemanget rent fysiskt. En stor eloge till er.

Även normgruppernas arbete utgörs till största delen av ideella timmar. Normer och policys är en gemensam grund att utgå från och diskutera – vilket görs i många olika veterinära forum. De är en mycket värdefull skatt som normgrupperna förvaltar på bästa sätt.

Men det finns även på andra håll i förbundet ideella krafter som arbetar hårt för att förbundets verksamhet ska fortlöpa, utvecklas och blomstra. I tider med motvind kan det kännas tufft och otacksamt, men samtliga ska veta att de är otroligt uppskattade och att det är deras krafter, tillsammans med den verksamhet som bedrivs på kansliet, som i grund och botten utgör förbundet. Många stora tack för engagemang och drivkraft.

När den här ledaren trycks är det inte långt kvar till kansliet får en ny kanslichef och en ny kansliveterinär. Kanske har det då redan börjat en ny ombudsman, eller så är det på gång. Oavsett kommer det vara välkomnade nya krafter till vår verksamhets nav, kansliet. Här ska nu en kärntrupp skapas med gamla som nya, med ett enda mål: optimerad verksamhet för maximerad medlemsnytta.

Marja Tullberg
ordförande SVF