Ledare: Vi har tagit ett antal obekväma beslut i styrelsen de senaste åren. Skälen har varit många och ofta komplexa, men vårt huvudfokus har alltid varit ett och samma: ett starkt förbund.

2017-03-14
Ledare: Förbundsorganisationens struktur ger oss onödiga kostnader och nyttjar inte förtroendevaldas engagemang på bästa sätt. Den skapar också otydlighet för kanslipersonalen och är grogrund för interna konflikter.

2017-02-21
Ledare: Det är viktigt att den professionella diskussionen fortgår i vårt förbund och att debatten inte tystnar. I den brokiga skara som utgör veterinärkåren ska vi inte vara nöjda när det är tyst, det är inte ett hälsotecken.

2017-01-24
Ledare: Sacostyrelsen har utarbetat tre alternativa framtidsstrategier för att stärka centralorganisationens varumärke: plogen, navet och garanten. Det starkaste kortet för veterinärförbundets del är garanten.

2016-12-13
Ledare: Genom att tydliggöra veterinärens kunskapsbredd, med förutsättningar att kunna inta helikopterperspektiv i kombination med en lång akademisk utbildning, kan vi påverka vår egen arbetsmarknad.

2016-11-22
Ledare: Debatten om veterinärvårdspriserna måste lyftas från att handla om enskilda åtgärders prissättning till att fokusera på de nya krav som dagens djurägare ställer och deras påverkan på prisutvecklingen.

2016-11-01
Ledare: Det är ett misslyckande i samhället att vissa av dem som utsatts för kontroll inte accepterar resultaten. Att slå tillbaka med hot och trakasserier kan förstöra livet för både drabbade veterinärer och deras familjer.

2016-10-11
Ledare: Vilken är bilden idag av den riktiga veterinären? Samhällets syn på veterinärens roll glider en smula från den självbild som vi själva har skapat oss under utbildning och yrkesliv.

2016-09-20
Ledare: Att delge andra sin åsikt, och inte minst att kunna argumentera för sin åsikt och sitt engagemang, ska uppmuntras. Svenska veterinärers röster och kompetens ska fortsätta att höras och efterfrågas.

2016-08-30
Ledare: När jag ser statistik för hundsmugglingen känner jag mig hjälplös. Gränserna är inte tätare än ett grovmaskigt nät som fångar upp bråkdelar av vad som smugglas.