2018-06-01

KONGRESSER OCH KURSER

SVENSK VETERINÄRTIDNING Volym 70, april 2018, nummer 4/18

SVENSKA

 

Webbkurser
DISA - Djuromsorg vid slakt och annan avlivning, Djurskyddsbedömning Gris, Hantering av djurskyddsbrott. Arr: Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW). Info: Maria Forsberg Lönn, maria.lonn@slu.se och www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/nationellt-centrum-for-djurvalfard/utbildning1/aktuella-utbildningar/ eller www.slu.se/scaw

 


v 20

15-16/5 -18. Grundläggande teknisk och praktisk hantering av DT, Göteborg. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se


v 21

26-28/5 -18. Kattandvård och dess komplexitet, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se


v 25

NY 19/6 -18. Vets with horsepower, Skara. Arr: Husaby Hästklinik. Info: husabyhastklinik.se, www.vetswithhorsepower.com/swedenskara (se annons i SVT 5/2018)


v 26

25-29/6 -18. Dentistry I, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se


v 33

16-18/8 -18. European workshop on equine nutrition 2018, Uppsala. Arr: SLU. Info: https://www.slu.se/en/departments/anatomy-physiology-biochemistry/ewen-2018/

 

v 35

29-31/8 -18. Oral medicin – Diagnostik, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se

 

v 37

12-14/9 -18. Endoskopisk och öppenkirurgisk kurs i öron, nos och halssjukdomar hos hund & katt, Halmstad. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

 

v 38

20-22/9 -18. Ortodonti II, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se

22-23/9 -18. Emergency medicine, Strömsholm. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

 

v 39

25-26/9 -18. Exotic animal dentistry I, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se

 

v 40

4-6/10 -18. “Drillning i endo-, perio- och resto”, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se

NY 4-6/10 -18. Kurs i hjärtsjukdomar - hund och katt, Vetlanda. Kursledare: Anna Tidholm. Arr: Wallby Säteri. Info: magnus@wallby.se

5-6/10 -18. Genetikkonferens, Uppsala. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

6-7/10 -18. Oncology, Helsingborg. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

 

v 41

NY 9-10/11 -18. Hepatology in dogs and cats, Helsingborg. Arr: Evidensia. Info: Gunilla Bylander, anmalan.djursjukhusethbg@evidensia.se (se annons, sid 48 i SVT 4/2018)

9-10/10 -18. Practical ophthalmology for equine practitioners, Helsingborg. Arr: VetPD. Info: www.vetpd.com

11-13/10 -18. Röntgendiagnostik för smådjurspraktiker, Göteborg. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

11-14/10 -18. Equine foot case days, Nödinge. Arr: Agpferd. Info: www.agpferd.com/conferencescourses/

 

v 42

15-16/10 -18. Parrots, Malmö. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

15-17/10 -18. Optimal management of PD, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se

20-21/10 -18. Ultraljud smådjur grundläggande buk, Uppsala. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

 

v 43

22-26/10 -18. Dentistry III, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se

25-26/10 -18. Hjärt- och luftvägssjukdomar med fokus på akuta tillstånd, Uppsala. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

26-27/10 -18. Röntgenteknik, -anatomi hund & katt, grund, Göteborg. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

NY 26-27/10 -18. Bettreglering och anestesi hos katt och hund, Stockholm. Arr: Svenska sällskapet för djurtandvård (SSDt). Info: www.ssdt.se, styrelsen@ssdt.se (se annons i SVT 5/2018)

 

v 44

30-31/10 -18. Beteenden hund & katt fördjupning, Göteborg. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

31/10-1/11 -18. Diagnostik och behandling av hälta, hund och katt, del 1, Enköping. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

NY 1-2/11 -18. Radiologi II, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se

 

v 45

9–10/11 -18. VETERINÄRKONGRESSEN 2018, Uppsala. Arr: Sveriges Veterinärförbund (SVF).
Info: Fanny Jönsson, 08-545 558 27, svs@svf.se, http://www.svf.se/sv/Sallskapet/Veterinarkongressen/

 

 


 

INTERNATIONELLA


Fler internationella kurser hittar Du på

Vet Agendas hemsida: www.vetagenda.com

British Small Animal Veterinary Associations hemsida: www.bsava.com

European School for Advanced Veterinary studies hemsidor: www.esavs.org, www.esavs-master.org, www.esavs-certificate.org

The British Equine Veterinary Associations hemsida (hästveterinärkurser): 
www.beva.org.uk/news-and-events/beva-courses

World Veterinary Association (WVA) continuing education portal: www.wva.wcea.education

 

v 20

NY 14-15/5 -18. GPCert SAS 13&14 Orthopedics forelimb and hindlimb, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

17-18/5 -18. 5th World congress on targeting infectious diseases – targeting phage & antibiotic resistance congress, Florens, Italien. Info: www.tid-site.com, contact@tid-site.com

 

v 21

22-23/5 -18. GPCert SAM&S 23&24 Ophtahalmology, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

24-25/5 -18. GPCert SAM&S 23&24 Ophtahalmology, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

25-26/5 -18. GPCert SAM&S 19&20 Cardiothoracic medicine & Surgical oncology, Vantaa, Finland. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com


v 22

30/5-2/6 -18. XVIII Middle-European buiatrics congress, Eger, Ungern. Arr: Hungarian association for buiatrics. Info: www.mbuiatrikus.org/showpage.php?azon=hirek&lang=en


v 23

7-9/6 -18. All about the seizures ... with a lot about the brain, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com


v 24

12-13/6 -18. GPCert SAM&S 15&16 Anaesthesia & Oral and pharyngeal surgery, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

 

v 25

22-25/6 -18. 5th International one health congress, Saskatoon, Kanada. Arr: The One Health Platform and the University of Saskatchewan. Info: www.onehealthcongress.com

 

v 34

24-26/8 -18. The equine fascial kinetic lines & points treatment days, Bingen och Waldalgesheim, Tyskland. Arr: Agpferd. Info: www.agpferd.com/conferencescourses/

 

v 35

28/8-1/9 -18. World buiatrics congress 2018, Sapporo, Japan. Arr: World association for buiatrics. Info: http://www.wbc2018.com/

 

v 36

7-8/9 -18. GPCert SAM&S 23&24 Ophthalmology, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

 

v 37

14-15/9 -18. GPCert SAM&S 19&20 Cariothoracic medicine & surgical oncology, Skjetten, Norge. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

 

v 38

17-18/9 -18. GPCert SAS 15&16 Orthopedics, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

19-21/9 -18. Surgical diseases of the brachycephalic dogs, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

22-25/9 -18. Equine orthopaedic case days, Müggenhausen and Heimerzheim, Tyskland. Arr: Agpferd. Info: www.agpferd.com/conferencescourses/


v 39

24-25/9 -18. Juvenile hip dysplasia, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

26-27/9 -18. Orthopaedic rehabilitation of the equine athlete, nära Oslo, Norge. Arr: VetPD. Info: www.vetpd.com

 

v 40

2-3/10 -18. GPCert SAS 17&18 Medical neurology & medical oncology, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

4-7/10 -18. Equine fascial manipulation days, Bingen och Waldalgesheim, Tyskland. Arr: Agpferd. Info: www.agpferd.com/conferencescourses/

5-6/10 -18 German equine veterinary association equine congress, Berlin, Tyskland. Info: www.geva-gvms.org

 

v 41

9-10/10 -18. GPCert SAS 23&24 Ophthalmology, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

11-12/10 -18. GPCert SAS 23&24 Ophthalmology, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

 

v 43

24/10 -18. Essential veterinary chiropractic for equine and companion animals, Sittensen, Tyskland. Arr: IAVC. Info: www.i-a-v-c.com

24-25/10 -18. GPCert SAS Diagnostic imaging 3&4, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

26-28/10 -18. Equine respiratory days, Lüsche, Tyskland. Arr: Agpferd. Info: www.agpferd.com/conferencescourses/