2018-01-23

KONGRESSER OCH KURSER

SVENSK VETERINÄRTIDNING Volym 70, januari 2018, nummer 1/18

SVENSKA

 

Webbkurser
DISA - Djuromsorg vid slakt och annan avlivning, Djurskyddsbedömning Gris, Hantering av djurskyddsbrott. Arr: Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW). Info: Maria Forsberg Lönn, maria.lonn@slu.se och www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/nationellt-centrum-for-djurvalfard/utbildning1/aktuella-utbildningar/ eller www.slu.se/scaw

 

v 4

NY 25-27/1 -18. Extraktionskurs I, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se

26-28/1 -18. 6th Nordic small animal veterinary conference, Göteborg. Arr: Blå Stjärnan Akademin. Info: www.blastjarnan.se/bsa-kongress

NY 27-28/1 -18. Cytology, Helsingborg. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

 

v 5

30-31/1 -18. Växadagarna Mjölk & Kött för djurhälsoexperter, Jönköping. Arr: Växa Sverige. Info: www.vxa.se/vaxadagarna (se annons i SVT 13/2017)

2/2 -1. SSVOs föreläsningsdag – Gonioskopi, Normalvariatnoner öga, Kataraktkirurgi, Sigtuna. Arr: Svenska sällskapet för veterinär oftalmologi. Info: www.ssvo.se (se annons i SVT 12/2017)

 

v 6

5-6/2-18. Basic internal medicine endoscopy in dogs and cats, Uppsala. Arr: Swevet. Info: http://shop.swevet.se/sv/utbildning

7-8/2 -18. Endocrine diseases in dogs and cats, Märsta. Arr: Swevet. Info: http://shop.swevet.se/sv/utbildning

7-8/2 -18. Fakta & fördomar om hund- & kattmat (del 2), Knivsta. Info: kurs@sallanderconsulting.com, telefon 070 638 83 06.

 

v 7

NY 12-14/2 -18. Oral kirurgi – Onkologi, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se

 

v 8

NY 22-23/2 -18. Cytologi och klassificering av celler, Uppsala. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se


v 9

NY 1-2/3 -18. Sårvård grund, Göteborg. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

NY 1-2/3 -18. Radiologi I, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se


v 11

NY 15-16/3 -18. Klinisk neurologi del 1, Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

16/3 -18. Vinterkurs Fake news – vad ska man tro på? Vetenskap och/eller beprövad erfarenhet, Stockholm. Arr: SVS Hästsektion. Info: www.vinterkurs.se, Annika Höglund, 0703-404606, annika@highgrove.se (se annons i SVT 13/2017)

 

v 12

NY 22-23/3 -18. Akut bukkirurgi, Uppsala. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se


v 14

NY 4-5/4 -18. Reptiles, Malmö. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

4-5/4 -18. Samband mellan kost och motion och vissa sjukdomar för hund & katt (del 3), Knivsta. Info: kurs@sallanderconsulting.com, telefon 070-638 83 06.

 

v 15

9-18/4 -18. Kurs i artificiell insemination - nöt, SLU, Uppsala samt Skara. Arr: SLU, KV. Info: Susanne Pettersson, susanne.pettersson@slu.se (se annons i SVT 9/2017)

NY 11-13/4 -18. Endodonti I, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se

13-14/4 -18. Practical equine endoscopy – eespiratory, gastrointestinal & urogenital tracts, Helsingborg. Arr: VetPD. Info: www.vetpd.com

 

v 16

NY 18-21/4 -18. Mock Exam, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se

NY 20-22/4 -18. VeTA-dagarna 2018. Tema: Akut- & intensivvård, Norrköping. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

NY 21-22/4 -18. Immunology, Helsingborg. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com


v 17

NY 26-27/4 -18. Anaesthesia, Helsingborg. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com


v 18

NY 3-4/5 -18. Klinisk neurologi del 2, Knivsta. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

NY 4-5/5 -18. Besiktning av hästar, Täby. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

4-6/5 -18. Kurs (och årsmöte) med tema bukkirurgi, laparoskopi och intensivvård vid bukkirurgi, Nääs fabriker (nära Göteborg). Arr: Skalpellen. Info: Sune Jerre, 0723-120056, sune.jerre@telia.com, www.skalpellen.se (se annons i SVT 13/2017)

NY 5-6/5 -18. Endocrinology, Strömsholm. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com


v 20

NY 15-16/5 -18. Grundläggande teknisk och praktisk hantering av DT, Göteborg. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se


v 21

NY 26-28/5 -18. Kattandvård och dess komplexitet, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se


v 26

NY 25-29/6 -18. Dentistry I, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se


v 33

16-18/8 -18. European workshop on equine nutrition 2018, Uppsala. Arr: SLU. Info: https://www.slu.se/en/departments/anatomy-physiology-biochemistry/ewen-2018/

 

v 35

NY 29-31/8 -18. Oral medicin – Diagnostik, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se

 

v 37

NY 12-14/9 -18. Endoskopisk och öppenkirurgisk kurs i öron, nos och halssjukdomar hos hund & katt, Halmstad. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

 

v 38

NY 20-22/9 -18. Ortodonti II, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se

 

v 39

NY 25-26/9 -18. Exotic animal dentistry I, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se

 

v 40

NY 4-6/10 -18. “Drillning i endo-, perio- och resto”, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se

NY 5-6/10 -18. Genetikkonferens, Uppsala. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

 

v 41

NY 9-10/10 -18. Practical ophthalmology for equine practitioners, Helsingborg. Arr: VetPD. Info: www.vetpd.com

NY 11-13/10 -18. Röntgendiagnostik för smådjurspraktiker, Göteborg. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se

 

v 42

NY 15-17/10 -18. Optimal management of PD, Halmstad. Arr: Accesia Academy. Info: http://academy.accesia.se

NY 20-21/10 -18. Ultraljud smådjur grundläggande buk, Uppsala. Arr: VeTA-bolaget. Info: www.vetabolaget.se 

INTERNATIONELLA


Fler internationella kurser hittar Du på

Vet Agendas hemsida: www.vetagenda.com

British Small Animal Veterinary Associations hemsida: www.bsava.com

European School for Advanced Veterinary studies hemsidor: www.esavs.org, www.esavs-master.org, www.esavs-certificate.org

The British Equine Veterinary Associations hemsida (hästveterinärkurser): 
www.beva.org.uk/news-and-events/beva-courses

World Veterinary Association (WVA) continuing education portal: www.wva.wcea.education

 

v 5

2/2 -18 Dechra Nordics Tour 2018, Oslo
Arr: Dechra Veterinary Products. Info: info.se@dechra.com, www.dechra.se (se annons i SVT 12/2017)

NY 2-3/2 -18. GPCert SAM&S 21&22 Dermatology & Urology, Vantaa, Finland. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

3/2 -18 Dechra Nordics Tour 2018, Helsingfors
Arr: Dechra Veterinary Products. Info: info.se@dechra.com, www.dechra.se (se annons i SVT 12/2017)

 

v 6

8/2 -18. FEEVA PPE symposium, Bergen, Norge i samband med NEVC (se 9-11/2 -18 och annons i SVT 7-8/2017).

9-11/2 -18. The nordic equine veterinary conference, NEVC, Bergen, Norge. Call for abstract – poster presentations, submission deadline 15/9 2017. Info: www.nevc2018.no  (se 8/2 -18 och annons i SVT 7-8/2017).

 

v 8

23-25/2 -18 Equine reproduction day – embryo transfer, Lüsche, Tyskland. Arr: AG Pferd. Info: http://www.agpferd.com/conferencescourses/

 

v 9

NY 26-27/2 -18. CT joints and spine, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

2-4/3 -18 Advanced equine arthroscopy days, Großhartpenning, Tyskland. Arr: AG Pferd. Info: http://www.agpferd.com/conferencescourses/

 

v 10

NY 7-8/3 -18. GPCert SAM&S 19&20 Cardiothoracic medicine & Surgical oncology, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

NY 9-10/3 -18. GPCert SAM&S 21&22 Dermatology & Urology, Skjetten, Norge. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

 

v 11

16-17/3 -18. Advanced diagnostic & therapeutic techniques in equine dentistry, Oslo, Norge. Arr: VetPD. Info: www.vetpd.com


v 12

21/3 -18. Essential veterinary chiropractic for equine and companion animals, Sittensen, Tyskland. Arr: IAVC. Info: www.i-a-v-c.com (se annons i SVT 11/2017)

NY 21-22/3 -18. GPCert SAS 11&12 – practical course in head-, neck- and thoracic surgery, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com


v 15

NY 10-11/4 -18. GPCert SAM&S 13&14 Emergency medicine & endocrinologoy, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

11/4 -18. Essential veterinary chiropractic for equine and companion animals, Bornemouth, Storbritannien. Arr: IAVC, Anglo European college of chiropractic. Info: www.i-a-v-c.com

NY 14-15/4 -18. Abdominal ultrasound, Oslo, Norge. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com


v 17

NY 25-26/4 -18. GPCert SAM&S 21&22 Dermatology & Urology, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

 

v 18

5-8/5 -18. World veterinary association congress 2018, Barcelona, Spanien. Info: www.wvac2018.org/

 

v 19

NY 8-9/5 -18. Abdominal ultrasound, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com


v 20

NY 14-15/5 -18. GPCert SAS 13&14 Orthopedics forelimb and hindlimb, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

17-18/5 -18.5th World congress on targeting infectious diseases – targeting phage & antibiotic resistance congress, Florens, Italien.
Info: www.tid-site.com, contact@tid-site.com

 

v 21

NY 22-23/5 -18. GPCert SAM&S 23&24 Ophtahalmology, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

NY 24-25/5 -18. GPCert SAM&S 23&24 Ophtahalmology, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

NY 25-26/5 -18. GPCert SAM&S 19&20 Cardiothoracic medicine & Surgical oncology, Vantaa, Finland. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com


v 22

NY 30/5-2/6 -18. XVIII Middle-European buiatrics congress, Eger, Ungern. Arr: Hungarian association for buiatrics. Info: www.mbuiatrikus.org/showpage.php?azon=hirek&lang=en


v 23

NY 7-9/6 -18. All about the seizures ... with a lot about the brain, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com


v 24

NY 12-13/6 -18. GPCert SAM&S 15&16 Anaesthesia & Oral and pharyngeal surgery, Greve, Danmark. Arr: Evidensia Academy. Info: www.evidensiaacademy.com

 

v 25

22-25/6 -18. 5th International one health congress, Saskatoon, Kanada. Arr: The One Health Platform and the University of Saskatchewan. Info: www.onehealthcongress.com

 

v 35

NY 28/8-1/9 -18. World buiatrics congress 2018, Sapporo, Japan. Arr: World association for buiatrics. Info: http://www.wbc2018.com/

 

v 39

NY 26-27/9 -18. Orthopaedic rehabilitation of the equine athlete, nära Oslo, Norge. Arr: VetPD. Info: www.vetpd.com