Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 9 2017  

 
11

Vetenskap – granskad artikel
M Rhodin m fl: Prevalensen av rörelseasymmetrier hos ridhästar i träning

_____________________________________________________


3

 

Ledare
J-F Lundin: Viktigt att förbättra vår arbetsmiljö


6

 

Reportage
S Fredriksson: Ny lönemodell för Distriktsveterinärerna – "Nu måste vi prioritera arbetsmiljön"


17

Vetenskap
H Tjälve m fl: Läkemedelsbiverkningar hos djur 2016, del 3: Biverkningar hos hund rapporterade för vacciner, antiparasitära medel och antibiotika

25

H Ericsson Unnerstad m fl: Tiamulinresistens hos Brachyspira hyodysenteriae gör svindysenteri svårbehandlad

29

A-K Lind m fl: Bedömning av stress hos hundar på kliniken


32
66

Vilken är din diagnos?
Bilddiagnostik
Svar


35

Månadens epiztel
Sökord: Hepatit E-infektioner ökar i Europa


37

Allmänt
E Lewin: FVE-möte i Tallin – Internationellt samarbete utvecklar den veterinära professionen

40

T Andrén: Ny Saco-rapport – Psykisk ohälsa bland akademiker

43

A Helmfrid: Veterinärer en viktig del av Sveriges rabiesskydd

45

K Kax: Brexit-utmaningar för brittiska veterinärer

47

Styrelseberättelse för Sveriges Veterinärförbund 2016

50

Verksamhetsberättelse för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap 2016


53

Fackliga frågan
F Ritter: Lönesättande samtal viktiga för löneutvecklingen

55

Kanslinytt
Förbundsstyrelseledamot entledigas (Karolina Dahlkvist)
Förbundsjuristen lämnar SVF (Henrik Sjösten)
Ny förbundsjurist på veterinärförbundet (Fredrik Alm)


57

FVF informerar
K Berggren: Har du börjat förbereda dig för nya regler om personuppgifter?


58

Insänt
S Sternberg Lewerin: Om förtroende och misstroende


61

Replik
C Arosenius: Mörk framtid för vårt fackförbund


64

In memoriam
Björn von Salis in memoriam


42
52
53
60
63
67

Noterat
Fåglar blir immuna mot influensa
Inget samband mellan Bravecto och allvarliga biverkningar
Per Wallgren belönad av Sveriges Grisföretagare
Zinkoxidläkemedel till gris förbjuds
Kampanj mot den organiserade hundsmugglingen
Använd rätt metoder mot hönskvalster

68

Kongresser & kurser


72

Ord från ordföranden
M Tullberg: Förbundet har levt över sina tillgångar


73

Kåseri
L Ademar: Fartfylld hästbesiktning