Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 7–8 2017  

 
15

Vetenskap – granskad artikel
J Hallberg m fl: Mjölkningsrutiner i svenska mjölkkobesättningar med mjölkgrop

_____________________________________________________


3

 

Ledare
M Areskog: Gemensam kamp mot nättroll


6

 

Reportage
S Fredriksson: 50 år som kliniker och still going strong
Sökord: Gunnar Möllermark


11

Nordiskt tema – djurskydd
L Juul Pedersen, I Anneberg, J Tind Sørensen: Dyrevelfærden i moderne svineproduktion – hvad er de akutelle problemer?


21

Vetenskap
H Tjälve m fl: Läkemedelsbiverkningar hos djur 2016, del 2: Biverkningar rapporerade hos nöt, får och gris

27

Månadens epiztel
Sökord: Ökad förekomst av campylobacter i Sverige, uppföljning av mjältbrandsutbrottet 2016 i Omberg, Östergötland


30
54

Vilken är din diagnos?
Patologi
Svar


31

Allmänt
A Gustafsson, L Malmgren, R Neselius: Bravecto och biverkningar – myter och fakta

35

H Frisell: Allt fler överklagar ansvarsnämndens beslut
Sökord: Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård


38

Från sektionerna
T Börjesson: Information från smådjurssektionens styrelse

38

Kanslinytt

40

Veterinärkongressen 2017
Sökord: Inbjudan, Preliminärt program


48

Förhandlingsnytt
J Mellqvist: Pensionsplagiaten – Dåliga kopior av ITP slår hårt mot privatanställd
Sökord: PTK, pension, kollektivavtal


49

Fackliga frågan
F Ritter: Egen verksamhet kan räknas som illojal konkurrens


51

FVF informerar
K Berggren: Att hantera förtal och trakasserier


50

Disputation
Afrikansk svinpest bromsar utveckling i Uganda (Erika Chenais)


37
49
50
53
55

Noterat
Anmälningsplikt för veterinärmedicinsk röntgendiagnostik
Nytt besiktningsintyg för valpar
Skyddsområde i Nyköping borttaget
Ungdomar har dåliga kunskaper i livsmedelshygien
Kalibrering av grisvälfärdsbedömning i Skåne


57

Från studenterna
I Jansson: Den blomstertid nu kommer

58

Kongresser & kurser


61

Kåseri
H Ericsson Unnerstad: Att hinna innan Bingolotto