Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 6 2017  

_____________________________________________________


3

 

Ledare
J Habbe: Alla veterinärers förbund


6

 

Reportage
S Fredriksson: Därför hölls ett fullmäktigemöte utan beslutsrätt
Sökord: Sveriges Veterinärförbund


11

Nordiskt tema – djurskydd
A Parkkari, S Tessem, P Rindom, J Beck-Friis

12

C Berg (Sverige): Veterinärt djurskyddsarbete vid slakt och avlivning av djur

16

T T Poppe (Norge): Laks og lus – en dyrevelferdsmessig umulighet

19

A-H Hokkanen, L Hänninen (Finland): Behandling av avhorningssmärta hos kalvar i Finland

23

M Fredholm (Danmark): Dyrevelfærdsmæssige problemer i forbindelse med hundeavl

27

A Rabitsch (Sverige/Österrike): Djurskyddsproblem i samband med djurtransporter i Europa


32
58

Vilken är din diagnos?
Idisslare
Svar

37

Månadens epiztel
Sökord: Fågelinfluensan H5N8 i Nyköping, Smittor hos exotiska sällskaplsdjur – orsakad av chytridsvampen Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) och Cryptosporidium varanii, vildfångade amfibier


39

Allmänt
J Beck-Friis: Tre nya veterinärprofessorer vid SLU

41

J Beck-Friis: Riktlinjer för remisser inom djurens hälso- och sjukvård

43

S Fredriksson: Oväntad dramatik vid FVFs årsmöte


47

Fackliga frågan
F Ritter: Skillnaden mellan beredskap, bakberedskap och jour


48

Disputation
Säker användning av dexametason till hästar (Carl Ekstrand)


51

FVF informerar
K Berggren: Vad är 3:12-reglerna (fåmansföretagsreglerna)?


52

Replik
E Lewin: Bristande personalhantering inför omorganisationen
Sökord: Sveriges Veterinärförbund

53

JK Larsson m fl: Dags att tänka nytt
Sökord: Sveriges Veterinärförbund


55

Insänt
I Dreimanis m fl: Massiv tystnad från SVF-styrelsen
Sökord: Sveriges Veterinärförbund

56

H Tjälve, S Stenlund, P Ekström: Beräkning av biverkningsfrekvens för vacciner
Sökord: läkemedelsverkets biverkningsrapportering


18
22
32
38
54
59

Noterat
Ulrika Grönlund fick Svenska Hygienpriset 2017
Ökning av planerade djurskyddskontroller
Veterinärprofessor får internationellt pris
Smågrisdödlighet minskas av senarelagd grupphållning
Myndighetsveterinärer kritiserar Jordbruksverkets förslag
Formaspengar till djurfria testmetoder

61

Kongresser & kurser


65

Kåseri
B Wennman: Godtemplarhund på jäsning