Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 5 2017  

_____________________________________________________


3

 

Ledare
F Ritter: Legitimationen är en kvalitetsstämpel


6

 

Reportage
S Fredriksson: Han har alla hästar hemma
Sökord: Sigurjón ”Sisso” Einarsson, hästar, Island, Hammering Hästklinik

11

Vetenskap
H Tjälve m fl: Läkemedelsbiverkningar hos djur 2016, del 1 – Biverkningar rapporterade hos häst

19

Månadens epiztel
Sökord: Fågelinfluensa H5N8


21
48

Vilken är din diagnos?
EKG
Svar


23

Allmänt
T Ekman: Omorganisation – nu igen?
Sökord: Sveriges Veterinärförbund

27

J Beck-Friis: Delade åsikter om behandlingsrätt för djurvårdare

29

S E Jensen: Ny Fass-app informerar veterinärer även off-line
Sökord: Fass Veterinär, information om djurläkemedel


31

Insänt
H Tvedten: Några kommentarer om immunmedierad hemolytisk anemi


32

Replik
M Molin: Tack för kloka kommentarer om IMHA
Sökord: immunmedierad hemolytisk anemi

33

C Arosenius m fl: Alternativa fakta från förbundsstyrelsen
Sökord: Sveriges Veterinärförbund

35

F Ritter: Oklara fackliga resurser i framtidens SVF
Sökord: Sveriges Veterinärförbund


37

Fackliga frågan
F Ritter: Hur räknas semesterdagar när man jobbar deltid?


39

FVF informerar
K Berggren: Sänkt arbetsgivaravgift med växa-stödet


41

Disputationer
Viktigt med hygien och kyla för ätfärdiga sallader (Karin Söderqvist)

42

Salmonella hos svenska nötkreatur (Estelle Ågren)


44

Bokanmälan
Inge Gerremo: Bättre djurhälsa, en nyckel till framgångsrik fattigdomsbekämpning (Jonathan Rushton, Ulf Magnusson, Arvid Uggla: Animal health in development – its role for poverty reduction and human welfare)


47

Läkemedel
Nya godkända veterinärläkemedel, generika


26
32
34
46
48

Noterat
SLU stiger i världsrankningen
Fördubbling av hästforskningsmedel 2018
SLA välkomnar att djurvårdare får utökade befogenheter
Social kontakt viktig stressindikator för hund
SVA studerar mjältbrands-sporer i naturen


49

Från studenterna
I Jansson: Sköna maj välkommen


50

In memoriam
Hans Lundquist till minne

52

Kongresser & kurser


57

Kåseri
C Rülcker: Svalgförlamning