Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 4 2017  

 
11

Vetenskap – granskad artikel
I Isaksson: Litteraturstudie – Oslerus osleri-infektion hos hund

_____________________________________________________


3

 

Ledare
L Hofverberg: Obekväma beslut


6

 

Reportage
S Fredriksson: Man får ett nytt språk på köpet
Sökord: Mikael Svensson, veterinärutbildning i Köpenhamn

17

Månadens epiztel
Sökord: paratuberkulos, infektiös pankreasnekros (IPN)


20
48

Vilken är din diagnos?
Epizootologi
Svar


21

Allmänt
J Beck-Friis: Jordbruksverket vill införa behandlingsrätt för djurvårdare

23

Jessica Berlin: Här är avdragen du inte får missa – Veterinära deklarationstips 2017


33

Fackliga frågan
F Ritter: Olika typer av föräldrapenning


35

FVF informerar
K Berggren: Fördelar och nackdelar för arbetsgivare med kollektivavtal


37

Insänt
C Arosenius m fl: Öppet brev till SVFs styrelse – Sveriges Veterinärförbund – vart är du på väg?

39

S Häusler: Därför lämnade jag mitt arbete som generalsekreterare
Sökord: Sveriges Veterinärförbund


41

Replik
M Tullberg: Svar från förbundsstyrelsen om förändringsarbetet
Sökord: Sveriges Veterinärförbund


43

Insänt
A Uggla: SVF och det nordiska samarbetet inom NKVet
Sökord: Sveriges Veterinärförbund


45

Debatt
I Jansson: Låt inte Jordbruksverket äventyra djurens patientsäkerhet
Sökord: Behandlingsrätt för djurvårdare


46

Ansvarsärende
J Beck-Friis: Utdragen utredning av halt häst

47

Läkemedel

47

Kanslinytt


18
20
34
40
44
49
50

Noterat
Fårförening tar avstånd från embryoöverföring
Danmark vill ha EMA till Köpenhamn
Spretande åsikter om värdet av förebyggande smittskydd
Matfusk ska kunna ge fängelsestraff
Ökad diabetesrisk för katter som äter torrfoder
Grupphållning av hästar leder sällan till svåra skador
Myndigheter utreder nya fall av ehec-infektion

52

Litteraturtjänst

53

Kongresser & kurser


57

Kåseri
R Krokfors Wretemark: Mina favoritlärare