Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 3 2017  

 
11

Vetenskap – granskad artikel
M Molin: Immunmedierad hemolytisk anemi hos hund

_____________________________________________________


3

 

Ledare
M Tullberg: Omorganisation


6

 

Reportage
S Fredriksson: Anna är distriktsveterinären som inte kan hålla tyst
Sökord: Anna Bäckvall


17

Från fältet
H Björk Averpil, K Ortman: Obduktionsfynd hos tacka med löpmagsinpackning
Sökord: Abomasal emptying defect, AED

19

Månadens epiztel
Sökord: Schmallenbergvirus tillbaka i Europa, Salmonella fortfarande litet problem i svensk växtodling


22
44

Vilken är din diagnos?
Hästsjukdomar
Svar


25

Allmänt
J Beck-Friis: Nordisk ortopedkongress i Stockholm
Sökord: 2017 års NoVOS-forum

29

J Beck-Friis: Veterinärer belönade vid KSLAs högtidssammankomst
Sökord: professor em Göran Jönsson, VMD Jenny Larsson

33

P Carlsson: Information om SVFs gruppförsäkringar 2017
Sökord: Livförsäkring, sjukkapital, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, barnförsäkring

35

D Moberg, M Svedberg: SVFs praktik- och ansvarsförsäkring
Sökord: individuell ansvars- och allriskförsäkring, praktikförsäkring


37

Fackliga frågan
F Ritter: Viktigt att ha koll på anställningsformen
Sökord: Tidsbegränsad tjänst, tillsvidareanställning


39

FVF informerar
K Berggren: Planera deklarationen i god tid


41

Disputation
Brucellos – ett negligerat hot mot folkhälsan i Tadzjikistan (Elisabeth Lindahl Rajala)


42

Kanslinytt
Neddragningar av tjänster vid förbundskansliet


27
31
34
40
42
46
46

Noterat
Campylobacter i kycklingkött behöver minska
Ny handbok för arbetsmiljö inom djursjukvården
En miljard till den svenska livsmedelskedjan
Vissa hästägare föredrar nätet framför veterinären
Storslam för svenska Diplomates
Veterinär skadad i hundattack
Svenska veterinärer varsamma med antibiotika


47

Från studenterna
I Jansson: Studentinflytande

48

Kongresser & kurser


53

Kåseri
A Jonasson: Inte som andra