Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 13 2017  

 
19

Vetenskap – granskad artikel
E Rogsmo Spiro: Utvärdering av topikal behandling vid benigna talgkörtelnoduler hos hund
Sökord: Kutana noduler

_____________________________________________________


3

 

Ledare
J Beck-Friis: Tack för mig

6

 

Veterinärkongressen 2017
S Fredriksson: Möten av alla de slag
Sökord: Extra fullmäktigemöte, val av interimsstyrelse, möte om nya organisationen och stadgarna, plenarsession, antibiotika

15

J Beck-Friis: Vetenskapligt program under kongressen 2017

25

Månadens epiztel
Sökord: Utbrott av Salmonella infantis i Örnsköldsvik, internationella antibiotikaveckan


27
59

Vilken är din diagnos?
EKG
Svar


28

Allmänt
S Fredriksson: Det här är Sveriges Veterinärförbunds nya styrelse
Sökord: Katja Puustinen, Björn Gammelgård, Torkel Ekman, Ida Brandt, Eleonor Fredler, Ninnie Löfqvist, Christina Svedberg

31

K-E Johansson m fl: Databasen VetBact – Ett internetbaserat läromedel inom veterinärmedicinsk bakteriologi

39

A Sandberg: Konferens om risker och utmaningar inom livsmedelssäkerhet

43

L-E Appelgren: Julstjärnan – en invandrad, mäkta populär julblomma


48

Debatt
B Algers: Försämrad djurvälfärd med sänkt avvänjningsålder
Sökord: Smågrisar


52

Disputation
Harpest hos svenska vilda djur ur ett "One Health"-perspektiv (Gete Hestvik)


53

Fackliga frågan
F Ritter: Kollektivavtal bestämmer reglerna på arbetsplatsen


55

FVF informerar
K Berggren: Ägarskifte


56

Ansvarsärende
J Beck-Friis: Ifrågasatta intensivvårdsinsatser för en katt


26
38
54
58
60
64

Noterat
Otillåten medicinering av tävlingshäst
Newcastlesjuka hos värphöns i Skåne
Ny arbetsmiljöhandbok för djursjukvården
Ny kunskap om RS-infektion hos kalvar
Nationellt 3R-center invigt i Jönköping
Macchiarinis djurförsök kritiseras i rapport

61

Kongresser & kurser


65

Kåseri
E Enfors: Kan man verkligen göra så?