Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 12 2017  

 
11

Vetenskap – granskad artikel
A Jeremiasson m fl: Svensk äggnäring efter omställningen, del 2 – Sjukdomsförebyggande åtgärder, kontroll och slakt
Sökord: Fjäderfä, värphöns

_____________________________________________________


3

 

Ledare
A Forslid m fl: Fullt fokus på medlemsnytta

6

 

Reportage
S Fredriksson: Kristina Nordéus – statsvetaren som blev veterinär
Sökord: Departementssekreterare på regeringskansliet


20
48

Vilken är din diagnos?
EKG
Svar


21

Månadens epiztel
Sökord: Chronic wasting disease (CWD) påvisat nära den svenska gränsen, Nytt utbrott av newcastlesjuka i Östergötland


24

Allmänt
J Habbe, K Gustavsson, T Ekman: Förslag till stadgar för Sveriges Veterinärförbund

33

S Fredriksson: Nyttiga budskap på facklig grundkurs – "Du får diskutera lönen med vem du vill"

37

J Beck-Friis: Promotion och 40-årsfirande vid SLU


40

Insänt
Å Lundgren: Behöver vi bujatriker?
Sökord: Idisslarsjukdomar, nötkreaturens sjukdomar


41

Fackliga frågan
F Ritter: Målet är ett enat förbund


42

FVF informerar
K Berggren: Sexuella trakasserier
Sökord: #Metoo


45

Disputation
Utvärdering av funktionsnedsättning hos katt med osteoartrit (Sarah Stadig)

46

Kanslinytt
Ny kanslichef på veterinärförbundet (Ann-Louise Fredrikson)
Monika Erlandsson ny kansliveterinär


47

Bokanmälan
G Dalin, C Rülcker: I Sigvards spår – en berättelse om svensk djursjukvård (Olof Karlander)


49

Ansvarsärende
J Beck-Friis: Avlivade hund utan ägarens närvaro


53

Från studenterna
I Jansson: Bokslut


29
41
43
47
56
58

Noterat
Jordbruksverket kritiseras för nya grisföreskrifter
Sverige bäst i EU på djurantibiotika
Behandling av kronisk njursjukdom hos katt
Diagnostisk kvalitet i djursjukvården undersökt
Äldre kolleger bästa tryggheten
Ny specialist i klinisk patologi på UDS

54

Kongresser & kurser


57

Kåseri
A Sandberg: Luffarn som "backpacker"