Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 11 2017  

 
15

Vetenskap – granskad artikel
M Santesson m fl: Den halta hästen – Undersökning av hälta med objektiv rörelseanalys

_____________________________________________________


3

 

Ledare
J Beck-Friis: Om demokrati och det fria ordet

6

 

Veterinärer, dom kan dom
K Hammarberg


23

Vetenskap
H Tjälve m fl: Läkemedelsbiverkningar hos djur 2016, del 5: Biverkningar rapporterade hos katt och kanin samt reaktioner hos människor som kommit i kontakt med läkemedel till djur


32
68

Vilken är din diagnos?
Epizootologi
Svar


35

Månadens epiztel
Sökord: Misstänkt fall av inhemsk hepatozoonos hos hund


41

Allmänt
K Ryytty Sylvén: Reserapport – Europeisk griskonferens utan svenska förebilder
Sökord: ESPHM

43

Veterinärkongressen 2017


52

Replik
M Karlsson, A-M Rubin, R Winberg: Graverande fackliga klavertramp från förbundsstyrelsen

55

T Jakobsson: Avgå, Marja


47

Insänt
T Ekman: Yrkande om extra fullmäktige den 8 november på Ultuna

58

Åsikter om framtidens förbund


61

Fackliga frågan
F Ritter: Kris i förhandlingsavdelningen


63

FVF informerar
K Berggren: Rättigheter och skyldigheter när en anställd slutar sin anställning


64

Disputation
Insulins påverkan på embryoutveckling hos mjölkkor (Denise Laskowski)


67

In memoriam
Krister Martin till minne


36
53
62
65
69
74

Noterat
Restsituation för kalk- och magnesiumpreparat
Sjukdomsförekomst hos irländsk varghund
Djurskyddsdata visar riskfaktorer för hästvälfärd
Utbrottet av campylobacter ska utvärderas
Veterinär anmäld för spridning av MRSA
Pris till framgångsrik hästsforskare

70

Kongresser & kurser


73

Kåseri
U Hedenström: Loket, Mammon eller Luther?