Välkommen student!

Sveriges Veterinärförbund (SVF) är en politiskt obunden organisation för veterinärer av alla kategorier och veterinärstuderande. SVF ska tillvarata veterinärkårens intressen i samhället och ge service till sina medlemmar.

Inom SVF kan du utveckla ditt intresse i olika ämnesfrågor i sektionernas arbete.
Förbundet har också en djurskyddskommitté.

- Funderar du på att bli privatpraktiker och behöver råd om hur man startar eget?
- Råd och stöd inför en anställning?
- Lån eller försäkringar till förmånliga villkor?
Det kan du få genom SVF.

Nylegitimerade medlemmar får gratis olycksfall-, liv- och ansvarsförsäkringar under de första två åren efter sin examen. Förutsättningen är att man är medlem i SVF vid den tidpunkt man lämnar universitetet, dvs att man är med i förbundet även som student. Ansvarsförsäkringen börjar inte gälla förrän man fått sin legitimation, vilket innebär att hela utbildningen inklusive examensarbetet måste vara godkänd och klar.

Som studerandemedlem får du Svensk Veterinärtidning till ett förmånligt pris.
SVF har nära kontakt med VMF och vi vill gärna stötta ”våra” studenter och blivande kolleger om vi kan. Som student har du en självklar plats i veterinärförbundet!

Du hittar ansökningsformulär för medlemskap i SVF här. Skriv ut, fyll i och skicka in till: Sveriges Veterinärförbund, Box 12 709, 112 94 Stockholm.