Veterinärkongressen 2016, 10-11 november
Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna, Uppsala 

 

Program
Utställare 2016
Informationsbroschyr utställare
Annonserbjudande för programblad och kompendium
Prislista utställningsplatser
P-platser SLU översikt
Deltagarstatistik

 

 

   

Huvudsponsor

Huvudsponsor

Huvudsponsor

 

  

  

 

 

Sponsor för symposium
Veterinär Folkhälsa

Sponsor för
Husdjursymposium

Sponsor för
Smådjurssymposium

Sponsor för
Försöksdjurssymposium

 

 

 

 

Sponsorer för Hästsymposium