Veterinärkongressen 2014

2014 års veterinärkongress gick av stapeln den 6 - 7 november i undervisningshuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.

Plenarsessionen

Årets plenarsession hade temat antrozoologi, läran om samspel mellan människa och djur. Den uppskattade komikern Klara Zimmergren inledde med en egen betraktelse i ämnet.

SVS smådjurssektion

anordnade en tvådagarskurs om tandvård för hund och katt. Under ett parallellprogrammet på fredagen gavs information om pågående forskning, bland annat kring akut behandling av arytmier och praktisk tolkning av syrabasrubbningar.

Hästsektionen

fokuserade sina kongressdagar på reproduktionsproblem inom hästuppfödningen och aktuella behandlingar av respirationssjukdomar.

Sektionen för veterinär folkhälsa

granskade i sitt program problem med läkemedelsrester i livsmedel och livsmedelsproducerande djur. Även resistensutvecklingen diskuterades, såväl mot antibiotika som andra läkemedel.

Husdjurssektionen

anordnade en kurs med gristema, där främst salmonellaproblematiken och smågrisöverlevnaden belystes. I ett parallellprogram gavs flera föredrag om sjukdomsproblem hos lamor och alpackor.

Försöksdjurssektionens

program handlade dels om neurovetenskap och beteendetester, dels om smärta och smärtlindring för försöksdjur.

Ett separat symposium för inskickade abstracts anordnades, liksom en posterutsällning med poster tour.

Antal kongressdeltagare 2014

 

Detaljerat program 

 

 

 

Huvudsponsor

Huvudsponsor

Huvudsponsor

 

Sponsor för
Smådjurssymposium

Sponsor för
Husdjurssymposium

Sponsor för symposium
Veterinär Folkhälsa

Sponsor för
Hästsymposium