VETERINÄRKONGRESSEN 2013
7-8 november 2013 i Uppsala

Vacciner i centrum när Sveriges veterinärer samlas

Den 7-8 november 2013 samlades Sveriges veterinärer i undervisningshuset, SLU i Uppsala, för den årliga Veterinärkongressen. Veterinärkongressen är ett fort- och vidareutbildningsmöte där aktuell forskning och praktiska frågor inom alla veterinära ämnesområden avhandlas.

Årets plenarsession handlade om vacciner under rubriken ”live or let die”, där bland annat vaccination mot den fruktade sjukdomen rabies belystes. Experterna diskuterade också vaccination som ett alternativ till massavlivning vid utbrott av smittsamma djursjukdomar.

Under hästsymposiet stod tävlingshästen i centrum med föreläsningar om t ex dopningskontroll, biosäkerhet och om veterinärens roll vid olika hästtävlingar. Jordbruksverket redovisade aktuella regler i samband med transport och tävlingar, liksom veterinärens ansvar vid travtävlingar.

2013 års kongress uppmärksammade även får och getter, köttets resa ”runt jord och bord” och erbjöd föreläsningar om zoonoser (smittor mellan djur och människor) som ett hot med många ansikten.

Inom smådjurssektorn förelästes det om dermatologi, illegal införsel av hund till Sverige med flera högintressanta ämnen. Nytt för i år var en kurs i entreprenörskap för veterinärer, bland annat om hur man skapar en god kundrelation och om hur man bygger upp sitt varumärke.

Alla sektioner presenterade ett urval av aktuella forskningsresultat, antingen i form av sammanfattningar eller som posters där man informerar om pågående projekt.

Det fullständiga programmet för kongressen, se länk nedan.

Vinnare av tipspromenaden 2013

Program

Komplettering till programmet

Karta över Sveriges Lantbruksuniversitet

Karta över tillåtna parkeringsplatser inom Ultunaområdet