Veterinärkongressen 2015

5–6 november
Undervisningshuset, Sveriges lantbruksuniversitet, Ultuna, Uppsala

Veterinärkongressen är en mötesplats för landets veterinärer och veterinär-studenter där man har möjlighet att utbyta erfarenheter och information samt att vidareutveckla sina kunskaper genom att delta vid de talrika programmen som organiseras av sektionerna inom SVS. Som vanligt erbjuder kongressen även en omfattande och aktuell produktutställning med ca 70 utställare.

 

Plenarsessionen
Årets plenarsession handlar om veterinäryrket idag och om kons­ten att uppfylla förväntningar och behålla arbetsglädjen.

Smådjurssektionen
SVS smådjurssektion ordnar en tvådagarskurs om endokrinologi för hund och katt. På parallellprogrammet fredagen den 6 november ges också information om pågående forskning, normgruppens arbete och det kommer även att hållas en avancerad endokrinologisession.

Hästsektionen
Hästsektionen fokuserar sina kongressdagar på utfodring och kolik, risker och förebyggande.

Sektionen för veterinär folkhälsa
Sektionen granskar i sitt program vetenskapliga verktyg för veterinärer och ger en crashkurs i epidemiologi samt behandlar sjukdomsövervakning och misstankehantering. Även i detta program presenteras nya forskningsresultat.

Husdjurssektionen
Husdjurssektionen satsar på en kurs om små idisslare som handlar om diagnostik och sjukdomar hos får och get. Parallellprogrammet på torsdagen fokuserar på gristema och fre­dagens parallellprogram är ägnat åt antibiotikaresistens och infektionssjukdomar bland våra produktionsdjur.

Försöksdjurssektionen
Försöksdjurssektionens program kommer att handla dels om stamcellsforskning och dels om regenerativ forskning.

Posterpresentation
En posterutställning med postertour kommer att anordnas innan kongressmiddagen på torsdag kväll kl 17.00.

 

Deltagarlista 2015

Program

Kurser inom specialistprogrammen

Utställningsplatser och utställare

Utställarinfo

P-platser, kartor och vägbeskrivningar

 

 

Huvudsponsor

Huvudsponsor

Huvudsponsor

 

 

  

 

Sponsor för symposium
Veterinär Folkhälsa

Sponsor för
Husdjursymposium

Sponsor för
Smådjurssymposium

Sponsor för
Försöksdjurssymposium

Sponsor för
Hästsymposium