VETERINÄRKONGRESSEN 2012 
8-9 november 2012 i Uppsala

Även i år arrangerar Sveriges Veterinärförbund (SVF) och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) en veterinärkongress.

Veterinärkongressen är en mötesplats för landets veterinärer och veterinärstudenter där man har möjlighet att utbyta erfarenheter och information samt att vidareutveckla sina kunskaper genom att delta vid de talrika och intressanta programmen som organiseras av respektive session.

På grund av att sociala media spelar en allt större roll i det dagliga veterinärarbetet innehåller därför årets Plenarsession föreläsningar som belyser kommunikation ur olika aspekter. I anslutning till detta ser vi fram emot en spännande och givande paneldiskussion.

Översikt över Sektionernas program

Smådjurssektionen

Respirationssjukdomar hos hund och katt med välkända utländska föreläsare.

Försöksdjurssektionen

Cancersjukdom och användning av laboratoriedjur i cancerforskningen.

Sektionen för veterinär folkhälsa

Smittspridning med vatten.

Hästsektionen

Akut hästsjukvård i fält

Husdjurssektionen

Kommunikation i praktiken, idisslarsmittor i ropet, klinisk forskning för praktikern, smittskydd överallt och hela vägen samt koveterinärens nya förutsättningar.

I veterinärkongressen ingår även en stor utställning där läkemedelsfirmor, djurförsäkringsbolag, vissa myndigheter och andra företag och organisationer deltar. I utställningslokalerna bjuder vi till mingel torsdagen den 8 november från 17.00 till 19.00 med lättare tilltugg och vin.

Välkommen till Veterinärkongressen 2012 i Undervisningshuset på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)!

 

Program till årets kongress