2011 års Veterinärkongress

Veterinärkongressen 2011, 10-11 november

Sveriges Veterinärförbund (SVF) och Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) arrangerar varje år en Veterinärkongress. Avsikten med denna är att samla så många som möjligt av landets veterinärer inom samtliga veterinära arbetsområden, för att gemensamt avhandla frågor av veterinärmedicinskt intresse. Mötet är också att betrakta som ett fort- och vidareutbildningsmöte eftersom programmet varje år tar upp aktuella frågor och problem inom respektive ämnesområde. Programmet sätts samman av respektive sektion inom SVS och kan ibland ha formen av en kurs. Det slutliga ansvaret för mötets genomförande ligger hos SVS kollegium. Årets plenarsession kommer att belysa det aktuella begreppet ”One health”, risker och nya sjukdomar som kan drabba både människor och djur. Ett par internationella föreläsare hoppas SVS kunna erbjuda. Även sektionerna kommer att ha internationella föreläsare med i sina program.

Smådjursektionen har för 2011 års tvådagarskurs satsat på inflammation och hemostas och inbjudit ett par föreläsare från Danmark förutom svenska kollegor från klinisk kemi. Dessutom genomför smådjursektionen ytterligare en vetenskaplig session där man kommer att ta upp och redovisa pågående initiativärenden och etikfrågor samt presentera aktuell forskning. Hästsektionen kommer i årets program att  ansluta till det övergripande smittskyddstemat och ta upp nya hotande smittor och sådant som redan finns i landet. Husdjurssektionen kommer att inleda med ett delat program på nöt respektive svin och behandla nya arbetsformer. Detta följs av ett program om nya hälsovårdsprogram på  lite mer ”udda” djurslag, får, ren och bin. Tillsammans med den tidigare livsmedelssektionen numera sektionen för veterinär folkhälsa kommer man sedan att diskutera den globaliserade folkhälsan i ekosystemet. Mycket aktuellt finns att ta upp, dioxin, restsubstanser i tredje världen, ursprungsmärkning av köttråvara, cryptosporidier, giardia, zoonoser, dvärgbandmask Den nya SVS-sektionen för veterinär folkhälsa presenteras i ett program torsdag eftermiddag med exempel på veterinära yrkesutövningar inom detta område.  Även försöksdjurssektionen har numera tvådagarsprogram och på torsdagen tar sektionen upp hälsomonitorering av försöksdjur, forskningen kräver infektionsfria djur. Det kommer att handla om diagnostik, tolkning av provsvar och, nya testmetoder. På fredagen behandlas tarmflorans betydelse för immunförsvaret, hälsomonitorering av fisk och eventuellt också amfibier.

Då det 2011 är Phlugfest på lördagen tar husdjurssektionen tillfället i akt att anordna en workshops på lördag förmiddag, håll utkik efter annonser om denna i Svensk Veterinärtidning.

I samband med veterinärkongressen brukar även flera av SVS sektioner avhålla sina årsmöten. Vid veterinärkongressen genomförs också en stor utställning med deltagande av läkemedelsfirmor, djurförsäkringsbolag, tillverkare av veterinär utrustning, vissa myndigheter, och andra företag och organisationer med intresse för veterinära frågor.

Veterinärkongressen kommer i år att som vanligt äga rum i Undervisningshuset på SLU i Uppsala. Den ombyggda aulan, föreläsningssalarna och tillhörande föreläsnings- och utställningsytor i den intilliggande lokalen Loftet ger utrymme för fler deltagare och utställare och de senaste två åren har kongressen lockat drygt 900 deltagare, veterinärer, studenter, forskare och utställare.

Som traditionen bjuder kommer det också att bli en inledande get togetherfest kvällen före kongressen.