2010 års Veterinärkongress

 

 

2010 års veterinärkongress genomfördes den 11-12 november

 

Plenarsessionen hade titeln ”Antibiotika – bot eller hot” en tyvärr alltför aktuellt ämne i dag. Programmet hade tagits fram i samarbete med Antibiotikaenheten på SVA och moderator var Bengt Larsson från Jordbruksverket. Även situationen på humansidan togs upp genom föreläsaren Otto Cars från Uppsala Universitet.

 

Smådjursektionen hade i år ännu en gång satsat rejält och genomförde två sessioner på torsdagen och tre på fredagen. Årets tvådagarskurs behandlade bilddiagnostik och gavs dels som en grundläggande kurs och dels som en mer avancerad på fredagen. Förutom de välmeriterade svenska föreläsarna hade huvudföreläsaren Tobias Schwarz inbjudits från Universitetet i Edinburgh. Torsdagens andra föreläsning handlade om beteenden hos katt och föreläsaren Sarah Heath från England blev mycket uppskattad för sina kunskaper i det ämnet. Fredagens tredje session tog upp aktuell information och pågående forskning och innehöll bland annat information från normgruppen, från sektionens genomförda etikmöte och forskning på bl.a. juvertumörer och diskbråck. Hästsektionen inledde sitt möte med en session om ekvint metabolt syndrom med föreläsaren Andy Durham från England och på fredagen tog man sig an ”den åldrande hästen” där även tandproblem ingick. På torsdagen hade husdjurssektionen flera teman på programmet, juverhälsa, djurskyddsövervakning och villkorad läkemedelsanvändning för mjölkkor, alltsammans mycket aktuella frågor. En utländsk föreläsare fanns här med i programmet, Jørgen Katholm från Danmark. Livsmedelssektionen ägnade torsdagen helt åt vilt som livsmedelsråvara. Husdjurs- och livsmedelsektionerna tog på fredagen gemensamt ett helhetsgrepp på djurvälfärd, folkhälsa och konsumentförtroende. Förutom etik, djurhållning och smittor gjordes en trendspaning i olika branscher. Till denna hade även representanter för producenterna inbjudits för att framföra sina åsikter och detta blev ett mycket uppskattat inslag. Försöksdjurssektionens ägnade detta år torsdagen åt ”replacement, reduction and refinement” och REACH-lagstiftningen med en föreläsare från AstraZeneca i England, Sally Robinson. På fredagen stod djurvälfärd för försöksdjur på dagordningen och även då med en föreläsare från England, Sarah Wolfenson.