2009 års Veterinärkongress

Årets plenarsession ägnades åt ”En zoonotisk trendspaning”, aktuellt nu när nya sjukdomar börjar dyka upp inom landets gränser.

 

Smådjursektionen hade i år satsat rejält och genomförde tre stycken sessioner. Årets tvådagarskurs behandlade grundläggande neurologi med två välmeriterade föreläsare, Sigitas Cizinauskas från Finland och Frank Steffen från Schweiz. Dessa två personer genomförde också en parallell session på fredagen med mer avancerad neurologi och då inriktat på cerebello-vestibulära problem. Ytterligare två vetenskapliga sessioner anordnades av smådjursektionen, på torsdagen med information från norm- och vaccinationsgrupperna och på fredagen om aktuella hygien- och antibiotikafrågor. Hästsektionen inledde sitt möte med en session om smärtlindring i fältpraktik med Mark Senior från England som föreläsare och på fredagen vände man sig åter till de fältpraktiserande och gjorde en genomgång av olika provtagningar i fält. På torsdagen hade husdjurssektionen inbjudit Esben Jakobsen från Danmark för att berätta om en nyare syn på samarbetet mellan djurägaren och veterinären medan livsmedelssektionen ägnade sig helt åt listeriafrågor där Michel F Landry från Kanada berättade om ett större utbrott de haft problem med. Husdjurs- och livsmedelsektionerna tog på fredagen ett gemensamt tag i frågan om EHEC/VTEC och tog dessutom upp några nya och gamla zoonoser till diskussion. Försöksdjurssektionens ägnade i år båda dagarna åt smärta hos försöksdjur med, bland andra föreläsare, Matthew Leach från England och ett återbesök av Gidona Goodman från Skottland. Ett program med aktuella inslag, information från myndigheter och organisationer, fanns som alltid på programmet under fredagen.

2009 års program

Antal deltagare 2009