Veterinärkongressen 2018 - Prel. 8-9 november
The Swedish Veterinary Congress 2018, Nov. 8-9 (prel.)

 

Ny utställare?/New exhibitor?

Vill du få information om utställningsplatserna i god tid så anmäl ditt intresse till vasso.norlund@svf.se så kommer du med på vår utskickslista.

Get more information and join our sending-list by sending a request to: vasso.norlund@svf.se 


 

Sponsor/Sponsorship

Sponsra ett av kongressens 5 symposium eller kongressmiddagen. Du kan redan nu för kommande års event anmäla ditt intresse. Maila till: vasso.norlund@svf.se

Be a sponsor of one of our 5 symposiums or the Congress-dinner. You can already announce your interest for next years event. Mail to: vasso.norlund@svf.se

2017
Deltagarstatistik
Program 
Utställare 2017