Sidoutbildning, skriftligt arbete inom utbildningsprogrammen, steg 1

 

Det skriftliga arbetet är en del i sidoutbildningen till specialist i flera av SVS utbildningsprogram. I "Vägledning för det skriftliga arbetet" finns instruktioner för hur arbetet ska skrivas och skickas in till SVS. I "Granskningsprocess och bedömningskategorier" finns kompletterande information om hur arbetena hanteras inom SVS fram till godkännande.  

Under respektive program ("Specialist - hund och katt", Specialist - häst" osv) finns information som är specifik för varje specialistområde, framför allt information om titlar på tidigare godkända arbeten (fram till 2009, för senare år kontakta SLUs bibliotek). 

OBS! ESK har inga synpunkter gällande val av ämne för det vetenskapliga arbetet så länge arbetet är självständigt utfört efter gällande författningsanvisningar för det skriftliga arbetet. Arbetet ska ha en acceptabel vetenskaplig nivå samt hålla sig inom relevant ämnesområde.

Lista titlar examensarbeten 2012-2019

 


Ändrat från 2015:

- Tillsammans med examensarbetet ska en referenslista finnas, dels i arbetet dels som en egen wordfil.

- I fall gällande hänvisning av bokavsnitt ska kopia på avsnitten som används finnas även som en egen wordfil.

  

Vägledning för det skriftliga arbetet

Tidsschema och avgifter

Granskningsprocess och bedömningskategorier

Svensk Veterinärtidnings författaranvisningar 

Länk till SLU-biblioteket