SVS Smådjurssektions Normgrupp

SVS Smådjursektions Normgrupps uppgift är att utforma rådgivande normer i etiska och veterinärmedicinska frågor som rör svensk veterinär smådjurspraktik. Med hjälp av den kompetens som finns inom gruppen och vid behov utanför gruppen sammanställs behandlingsnormer eller informationsunderlag i aktuella frågeställningar.

Normgruppens medlemmar

Normgruppens medlemmar är utsedda av SVS Smådjurssektions styrelse och är under 2018:

Anna Norlin (sammankallande), leg veterinär, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Arbetsplats: Distriktsveterinärerna Mora

Lotta Hofverberg, leg veterinär, jur kand. Inriktning allmänpraktiker. Arbetsplats: Avdelningen för djurskydd och hälsa, Jordbruksverket.

Kristoffer Dreimanis, leg veterinär. Arbetsplats: Universitetsdjursjukhuset SLU

Anna Bodegård-Westling, leg veterinär, Med Dr, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Specialistkompetens kardiologi. Arbetsplats: Anicura Djursjukhuset Albano.

Sophie Gäfvert, leg veterinär, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar, auktoriserad ögonlysare. Inriktning: oftalmologi och ortopedi. Arbetsplats: Evidensia Södra Djursjukhuset.

Maria Ericsson, leg veterinär, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Inriktning: anestesi, kirurgi, ortopedi. Arbetsplats: Östersunds Djursjukhus.

 

Normgruppen sammanträder fyra till fem gånger per år och arbetet i gruppen baseras på frågeställningar som inkommer från SVFs medlemmar. Kontakt sker enklast via här länkade e-postadresser.

Mandattiden för Normgruppens medlemmar är tre år och gruppen utses av SVS Smådjurssektions styrelse.

Normer och riktlinjer publiceras i Svensk Veterinärtidning och ligger därefter på SVS Smådjurssektions hemsida. Normerna/riktlinjerna uppdateras vid behov, så länge de ligger på hemsidan.

 

- Normer och riktlinjer av medicinsk karaktär 

- Information från normgruppens möten