Smådjurssektionen

Besök Smådjurssektionens egen hemsida www.ssava.se för aktuell information.

STYRELSE 2018


Ordförande:

Annelie Eneroth, Hallstavik

Sekreterare:

Tilda Börjesson, Falun

Kassör:

Kim Pettersson, Stockholm

Utbildningsansvarig: 

Karolina Enlund, Uppsala

Informationsansvarig:

Åsa Vilson, Östersund

Internationellt ansvarig:

Maria Karlsson

SVS valkommitté:

Annelie Eneroth

 

Medlemsavgift 2018

Yrkesverksam: 280 kr
Pensionär: 280 kr
Studerande: 150 kr 

Vill du bli medlem i sektionen så skicka ett meddelande till kansli@svf.se eller ring kansliet tel 08-545 558 20. Du kan även använda denna blankett. Medlemsavgiften kommer att tas ut tillsammans med dina övriga avgifter till förbundet.

Sektionens Målsättning

Sektionen skall arbeta för ökade kunskaper om de mindre sällskapsdjurens sjukvård. Förebyggande hälsovård, djurskydds- och etikfrågor bör särskilt beaktas.

Sektionen skall arbeta för fördjupade kontakter mellan olika veterinärkategorier med intressen inom sektionens kompetensområde samt mellan veterinärkåren och andra yrkesgrupper eller organisationer.

Sektionen skall bevaka specialiserings- och kompetensfrågor inom sitt ämnesområde samt bereda dessa frågor åt SVS och SVFs beslutande organ.

Sektionen skall följa den internationella utvecklingen inom sitt ämnesområde bl a genom att inom ramen för SVF hålla kontakt med motsvarande organisationer i andra länder.
Medlem är genom sektionen medlem av WSAVA (World Small Animal Veterinary Association).

Alla medlemmar i SVF är automatiskt medlemmar i SVS. Val av sektion är fritt. Medlem i SVS kan samtidigt vara medlem i flera sektioner.