2007-01-01

Översyn av SVS blanketter för intyg för hund och katt, främst F 141 och F 145

Detta ärende påbörjades under 2007. Målsättningen är att uppdatera de befintliga intygen så att de blir ändamålsenliga och lätta att använda och med bibehållen stringens. Arbetet är avslutat.