2004-01-01

Kursplan för Steg II-utbildning i Tandvård för hund och katt

Detta initiativärende från smådjurssektionen startade 2004 som resultat av en gemensam diskussion i förbundsstyrelsen och kollegiet om behovet av att öka kårens kompetens på området tandvård. Ärendet avrapporterades hösten 2006 och det beslöts då att det skulle vara underlag för en steg II-utbildning i odontologi för smådjur.

Specialistutbildning steg II - odontologi