2007-01-01

Hygienrutiner vid veterinärvård av hund och katt

Som följd av att MRSA, MRSP ESBL och andra bakteriestammar upptäckts även inom djursjukvården framfördes 2007 önskemål om ett policydokument för hygienrutiner vid veterinärvård av hund och katt.

Den alltmer avancerade djursjukvården i kombination med ökande resistensutveckling mot antibiotika har skapat behov av veterinärmedicinskt inriktade hygienrekommendationer.

En arbetsgrupp bestående av ämnesspecialister tillsattes under 2007.

Förutom generella hygienrutiner har även hantering av misstänkt miljösmitta och åtgärder för att motverka spridning av multiresistenta bakterier diskuterats.

Initiativärendet avslutades 2011.

En sammanfattande rapport (från 2009) finns här.

En fullständig rapport (från 2011) finns här.

En powerpointpresentation för informationsändamål (från 2011) finns här.