2001-01-01

Hästens konvalescens

Detta initiativärende startades under 2001 med ovanstående titel. Målsättningen var att efter genomgång av vetenskaplig litteratur samt en intervjuserie publicera en uppdaterad utgåva rörande hästens konvalescens. Projektet avslutades 2004 med publicering av boken ”Hästens konvalescens” (ISBN 47-07338-1, Liber förlag).