1999-01-01

Besiktningsintyg häst

Detta initiativärende ledde till framtagning av en ny besiktningsblankett för häst. Den färdiga blanketten presenterades för kollegiet 1999 och blev därefter upptryckt för försäljning.

Blanketten går att beställa här.