Antibiotikapolicy för produktionsdjur

SVS-projektet "Antibiotikapolicy för produktionsdjur" består av följande delar:

Mindre revidering av befintligt policydokument "Antibiotikapolicy för produktionsdjur"

Revideringen genomförs efter feedback från bland annat läkemedelsverket och innebär mindre korrigeringar i dokumentet. Sammankallande för arbetsgruppen är Håkan Landin och arbetet finns här

Översättning av antibiotikapolicy för nötkreatur och gris

Projektet antogs av fullmäktige 2011, Håkan Landin är sammankallande för arbetsgruppen och arbetet beräknas vara klart under 2013

Framtagande av kortfattat fältanpassat informationsmaterial nötkreatur

Kortfattad information rörande  antibiotika vid mastiter och klövsjukdomar  på ko och sjukdomar hos kalvar (jämför "STRAMA kort"). Sammankallande i arbetsgruppen är Ylva Persson och arbetet beräknas vara klart under 2013.

Framtagande av kortfattat fältanpassat informationsmaterial gris

Kortfattad information rörande  antibiotika vid sjukdomar  hos gris (jämför "STRAMA kort"). Sammankallande i arbetsgruppen är Maria Lindberg och arbetet beräknas vara klart under 2013.

Framtagande av antibiotikapolicy för mindre idisslare

Delprojektet innebär komplettering till  antagen policy för nötkreatur och gris och kommer att införas i den reviderade policyn för produktionsdjur. Sammankallande i arbetsgruppen är Katarina Gustafson och arbetet beräknas vara klart under 2013.