2013-06-25

Antibiotikapolicy inom hästsjukvård

Riktlinjer för användning av antibiotika inom hästsjukvård

På uppdrag av SVS kollegium har riktlinjer för antibiotikaanvändning till häst sammanställts. Den bygger på principerna i den allmänna antibiotikapolicy som tidigare har publicerats.

Riktlinjern är tänkt att användas som en vägledning vid val av behandling, vilket ibland kan innebära att avstå från behandling eller att välja annan behandling än antibiotika. Syftet är att optimera användningen av antibiotika så att resistensutveckling och andra oönskade sidoeffekter kan minimeras.

Författningar och andra regelverk gällande tillgängliga substanser, slakt- och tävlingskarens med mera måste alltid följas.

Riktlinjerna kan användas både av kliniskt verksamma veterinärer och i undervisningssyfte. Angående definitioner som används i dokumentet hänvisas till den allmänna antibiotikapolicyn.

Riktlinjerna kan hämtas här.

Lena Malmgren
ordf SVS Hästsektion 2013