SVS Kollegium 2018

Torkel Ekman (tf ordförande)
vice ordförande - vakant
Lena Malmgren (hästsektionen)
Bengt Eriksson (försöksdjurssektionen)
Erika Chenais (sektionen för veterinär folkhälsa)
Annelie Eneroth (smådjurssektionen)
Mats Scharin (husdjurssektionen). 

Kansliveterinär på SVS är Monika Erlandsson.


Kollegiet sammanträder ca 5-6 gånger per år för att diskutera aktuella frågor inom veterinärmedicinen och fatta beslut om nya initiativärenden, kursverksamhet, specialistutbildningsprogram etc. Kollegiet har också huvudansvaret för det vetenskapliga programmet vid den årliga Veterinärkongressen. SVS kollegium är också representerat i veterinärförbundets styrelse genom sin ordförande. Varje år hålls också ett av mötena tillsammans med förbundsstyrelsen för diskussion om gemensamma övergripande frågor.